Essays about: "hedervåld"

Found 1 essay containing the word hedervåld.

  1. 1. Law and Culture in Conflict: A Legal Study of Dowries and Domestic Violence

    University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Author : Sofie Lindholm; [2013]
    Keywords : Ämnesord: komparativ rätt comparative law Nyckelord: dowries; hedervåld; komparativ rätt; kvinnors mänskliga rättigheter; internationella mänskliga rättigheter; kultur; nationell lagstiftning; staters ansvar; våld i hemmet. Keywords: comparative law; culture; domestic violence; domestic legislation; dowries; honour-violence; international human rights; state responsibility; women’s human rights.; Law and Political Science;

    Abstract : Våld mot kvinnor är ett av de mest allvarliga brotten mot internationella mänskliga rättigheter i världen. Det bekräftar underordningen av kvinnor, den patriarkatiska normgivningen och den otillräckliga implementationen av mänskliga rättigheter. Det här arbetet utreder vad våld i hemmet består av i Indien och i Sverige. READ MORE