Essays about: "interiors"

Showing result 1 - 5 of 21 essays containing the word interiors.

 1. 1. Temporary storing in future car interiors

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

  Author : Fredrik Palmblad; [2018]
  Keywords : Car Interior; Interior Design; Automotive; Storage Space; Temporary Storage; User Studies; Contextual interviews; Dashboard;

  Abstract : This essay reflects a final thesis work of exploring future opportunities of temporary storing in future car interiors. The work is based from user studies and supported by designers of the automotive industry. The exploratorypart focuses on contextual video interviews studying the use of the interior storage space. READ MORE

 2. 2. Urban Interiors

  University essay from Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Author : Anja Lindberg; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Backsides / interiors : Tracing a treatment of backsides in domestic interiors

  University essay from Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Author : Hanna-Lydia Jacobsen; [2018]
  Keywords : spatial design; backside; inverting; domestic; interior; full scale; wall; corner; detail; servant; served; mock-up; crack;

  Abstract : Interiors are often dealing with the notion of front and back. Physically, with walls facing the occupant and concealing a “behind”, a backside, perhaps an adjacent room. But also, in organization; “in the back of the building” meaning the furthest away from the entrance or from the street, the public. READ MORE

 4. 4. The City as a Museum : Reshaping the Urban Interiors of Stockholm

  University essay from KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Author : Theodoros Kanakopoulos; Michelle Pannone; [2018]
  Keywords : Stockholm; Urban; Design; Museum;

  Abstract : Physically speaking, contemporary urban environments exist on top of older ones. A perfect variation of layers remain hidden in the soil on which we walk. In European cities, the center remains a stagnant historical exhibit for tourists and locals alike. Change happens on the periphery affecting different areas that surround the center. READ MORE

 5. 5. Spelar storleken roll? : en studie om huruvida storleken på uppvakningsboxen påverkar kvaliteten på uppvakning hos hästar efter allmän anestesi

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Josefine Andersson; Sara Söderstedt; [2018]
  Keywords : häst; uppvakningsbox; uppvakningskvalitet; boxstorlek;

  Abstract : Uppvakning efter allmän anestesi är ett riskfyllt moment för hästar och komplikationer av varierande allvarlighetsgrad uppkommer mer frekvent hos häst än hos andra vanliga sällskapsdjur. De flesta uppvakningsrelaterade skador är av mindre allvarligt slag, såsom skrapsår och lacerationer, men fatala skador som benbrott och allvarliga myopatier förekommer. READ MORE