Essays about: "möbler"

Showing result 1 - 5 of 54 essays containing the word möbler.

 1. 1. Utvecklande lek : att gestalta lekmiljöer som främjar barns utveckling

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Petra Niskanen; [2022]
  Keywords : landskapsarkitektur; gestaltning; lekpark; lekmiljö; lekplats; lek; barns utveckling;

  Abstract : Många lekmiljöer som byggs idag är väldigt lika varandra och har därför samma problematik. De är för öppna, de har för stort fokus på redskap och de prioriterar att främja motorisk utveckling på bekostnad av barnens möjlighet till kognitiv och emotionell utveckling (Beckman, Paget & Spiegal 2018:4-5). READ MORE

 2. 2. A qualitative study of hallway furniture design

  University essay from Lunds universitet/Produktutveckling

  Author : Linn Ekberg; Johanna Sjöblom; [2022]
  Keywords : Hallway furniture design; storage options; natural material; user adaption; furniture trends; Technology and Engineering;

  Abstract : Detta examensarbete genomfördes i samarbete med AFRY och deras kund Homezan som specialiserar sig på design av möbler producerade i naturmaterial. Bakgrunden till arbetet myntades genom företagets önskan att utöka deras produktsortiment med hallmöbler. READ MORE

 3. 3. EcoDesign in the Development of Furniture : Implemented Ecological Design Strategies and Life Cycle Assessment in a Swedish Context

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Amanda-Kante Cham; [2022]
  Keywords : EcoDesign; product design; life cycle assessment; furniture; Ekodesign; produktdesign; livscykelanalys; möbler;

  Abstract : The European furniture industry manufactures approximately 28 % of furniture sold worldwide and accounts for about 10 % of the European Union manufacturing GDP. The industry heavily contributes to environmental burdens and is currently undergoing a transition influenced by scientific research supporting developments within European policies and directives. READ MORE

 4. 4. New Demands in Office Furniture Design for Hybrid Work

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Robin Bergman; Ping Löngren; [2021]
  Keywords : Furniture design; homeworking; hybrid work; post pandemic; human-centered design; Möbeldesign; hemarbete; hybridarbete; post-pandemi; människocentrerad design;

  Abstract : The project was carried out as a master’s thesis at Royal Institute of Technology, in collaboration withthe kitchen designer Lucks by Robo in Stockholm, Sweden. The purpose of this project was to analyze new demands on office furniture due to hybrid work & homeworking, a result of the covid-19 pandemic. READ MORE

 5. 5. Participatory design of a 3D-printed furniture concept for learning spaces : A study of large-scale additive manufacturing opportunities and limitations

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Author : Herman Lundgren; [2021]
  Keywords : large-scale additive manufacturing; furniture development; semiotics; sustainability; co-design; learning environments; design thinking; storskalig additiv tillverkning; möbelformgivning; semiotik; hållbarhet; co-design; läromiljö; design thinking;

  Abstract : Today, learning spaces are stuck in the industrial age with rows of desks and chairs. Differentiated teaching and personalised learning are not effective in traditional learning spaces and should focus on creating future classrooms (Kariippanon, 2017). READ MORE