Essays about: "lek"

Showing result 1 - 5 of 181 essays containing the word lek.

 1. 1. Upplevd aggression vid kopplade hundmöten och faktorer som bidrar till det

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Julia Wallin; [2019]
  Keywords : hundar; aggression; koppel; hundägare; interaktion; kommunikation;

  Abstract : Resultaten från enkäten visar att majoriteten (74,83%) av respondenterna (kvinnor och män med en hund i hushållet) inte upplever sina hundar som aggressiva vid hundmöten med okänd hund vid den direkta frågan. En anledning till varför inte fler upplever sina hundar som aggressiva kan vara, utifrån svaren som kom i kommentarfälten där enkäten publicerades, att respondenterna upplever sina hundar som reaktiva och att de beteendena som uppvisas bottnar sig i osäkerhet eller rädsla. READ MORE

 2. 2. Mer naturkontakt för barnen i staden med lek bland de gröna bladen : att förmedla lekfull naturkontakt i det urbana landskapet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Rebecca Yttermalm; [2019]
  Keywords : lekfull naturkontakt; kommunikation; förmedling; urbana landskap; barnperspektiv; barns perspektiv; barnbok; arkitekturpedagogik; naturpedagogik;

  Abstract : Barns naturkontakt blir allt sämre på grund av dagens samhällsutveckling, stadsstruktur och vardagslivsnormer etc. Problematiken ligger till stor del i att de urbana landskapen inte utformas till barns fördel då man inte tar hänsyn till barns perspektiv och behov. READ MORE

 3. 3. Svårskötta gräsmattor i urban miljö : förutsättningar, problem och möjligheter

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Gustav Axell Johansson; [2019]
  Keywords : Svårigheter för gräsmattan i urban miljö; Alternativ till gräsmattan på små ytor;

  Abstract : Gräsmattan har under en stor del av historien använts som ett smycke i trädgårdar likt perenner eller buskar. Innan gräsklipparen uppfanns på 1800-talet begränsade skötselintensiteten dess utbredning men har under 1900-talet fram till idag blivit en stor del av den urbana miljön, i vissa städer upp till 70% av grönytorna (Stewart, 2009). READ MORE

 4. 4. Skyfallshantering med blågrön infrastruktur : gestaltningsarbete avseende skyfallshantering för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Siri Fogelberg; Frida Gissén; [2019]
  Keywords : skyfallshantering; landskapsarkitektur; blågrön infrastruktur; klimatanpassnig; gestaltning; vattenmagasinering; skyfall;

  Abstract : Runt om i världen dör allt fler människor till följd av skyfall och extremväder. I och med klimatförändringarna väntas även Sverige få fler och större skyfall. När en katastrof inträffar är behovet av att samhällsviktig verksamhet fungerar som störst. READ MORE

 5. 5. Civic center in Gottsunda

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Lovisa Orebrand; [2019]
  Keywords : medborgarcenter; Gottsunda;

  Abstract : Gottsunda medborgarcenter är en plats där medborgarna kan mötas och roa sig i grupp eller på egen hand. Byggnaden servar stadsdelen Gottsunda med bibliotek, aktivitets kontor, ateljéer för rörelse, lek och kreativt utforskande samt en blackbox med läktare för åskådare. READ MORE