Essays about: "nedbrytning"

Showing result 1 - 5 of 169 essays containing the word nedbrytning.

 1. 1. Våmacidos – den svårupptäckta sjukdomen : en studie kring hur sjukdomen uppkommer samt dess förekomst i Sverige

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Linnéa Jönsson; Amanda Pettersson; [2021]
  Keywords : våmacidos; subakut våmacidos; SARA; foderrelaterade sjukdomar på mjölkkor; rumen acidosis; subacute rumen acidosis; digestive disorders of dairy cows;

  Abstract : För att mjölkkor ska ha en väl fungerande våm krävs en foderstat med en stor mängd fiberrika material som stimulerar till idissling. Vid en för hög tillförsel av stärkelse och en lägre andel fibrer i foderstaten kan mängden flyktiga fettsyror öka i våmmen. READ MORE

 2. 2. Cradle-to-Gate LCA of Water Treatment Alternatives : A case study performed for Norrvatten’s future waterwork expansion

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Siddharth Selvarajan; [2021]
  Keywords : Life cycle assessment; Water purification method; Potable water production; Microbiological barrier; Activated carbon; Sludge separation; Livscykelbedömning; Vattenreningsmetod; Produktion av dricksvatten; Mikrobiologisk barriär; Aktivt kol; Slamavskiljnin;

  Abstract : Norrvatten is a municipal association which owns a water treatment plant capable of supplying good quality drinking water to the consumers in the associated neighbouring municipalities. After preliminary investigations for the future year of 2050, there were estimates which suggest a potential water quality degradation in the lake which supplies the raw water for treatment due to uncertain future climatic conditions and other forms of pollutions from the surrounding. READ MORE

 3. 3. A photodegradation study of conjugated polymers for organic solar cells by absorption spectroscopy and atomic force microscopy

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik (from 2013)

  Author : Johansson André; [2021]
  Keywords : OSC; solar cells; active layer; polymer; degradation;

  Abstract : The effect of light exposure in ambient air on thin films made from an electron acceptor polymer poly{[N,N'-bis(2-octyldodecyl)naphthalene-1,4,5,8-bis(dicarboximide)-2,6-diyl]-alt-5,5'-(2,2'-bithiophene)} (N2200), an electron donor polymer Poly[[2,3-bis(3-octyloxyphenyl)-5,8-quinoxalinediyl]-2,5-thiophenediyl] (TQ1) and their blends, has been studied using UV-vis spectroscopy and Atomic Force Microscopy (AFM). For solutions of TQ1, N2200 and blends, the linearity of the Beer-Lambert law for absorption spectroscopy has been verified. READ MORE

 4. 4. Material properties of recycled PET in beverage containers

  University essay from KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Author : Anna Lund; [2021]
  Keywords : PET; Recycling; Tensile Testing; Material properties; Intrinsic viscosity; PET; återvinning; dragprovning; materialegenskaper; viskositet;

  Abstract : PET har under lång tid använts för flasktillverkning eftersom den är lätt, har goda barriäregenskaper och kan enkelt bearbetas industriellt. På senare tid har miljömedvetenheten ökat i samhället och därmed efterfrågan på återvunnet material, däribland PET-flaskor. Redan idag tillverkas flaskor med helt återvunnen PET. READ MORE

 5. 5. Hydrodynamic modelling of fate and transport of natural organic matter and per- and polyfluoroalkyl substances in Lake Ekoln

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Frida Ekman; [2021]
  Keywords : Ekoln; Natural organic matter NOM ; Total organic matter TOC ; Colour; degradation; sedimentation; photooxidation; PFAS; MIKE 3 FM; Ekoln; naturligt organiskt material NOM ; totalt organiskt kol TOC ; färg; nedbrytning; sedimentation; foto-oxidation; PFAS; MIKE 3 FM;

  Abstract : Societies are facing great challenges with obtaining a good quality and quantity of drinking water in the context of climate change. Increases in natural organic matter (NOM) and per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) have been observed in lakes and drinking water the past years, which is of great concern for water treatment plants in Sweden. READ MORE