Essays about: "oral assessment"

Showing result 1 - 5 of 29 essays containing the words oral assessment.

 1. 1. Improved Programming Assignment Assessment with Grading Rubrics

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Christian Lindeborg; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Oral assessment of lab assignments is a strong tradition in computer science courses at KTH and many other universities. The task of correctly assessing the students’ work tends to fall upon a teaching assistant (TA) who needs to be able to tell whether or not they actually understand the concepts covered by the lab. READ MORE

 2. 2. Investigation on Time Spent on Caries Prevention in Västerbotten Public Dental Service Clinics : A secondary analysis of data from a longitudinal caries study

  University essay from Uppsala universitet/Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH)

  Author : Carolina Garcia Sanchez; [2019]
  Keywords : dental caries; prevention; dentistry; oral health;

  Abstract : Introduction: Despite being preventable, dental caries is the most widespread noncommunicable disease (NCD) globally. Being de most prevalent condition, and the attempts of dentists and dental auxiliaries to give oral health the right attention, transparent, reliable, and up-to-date data about the type and level of oral health care costs are of significant societal relevance to present feedback about health system–level efficiency. READ MORE

 3. 3. Assessment reliability of infraposition of implant supported maxillary incisors. A study using three different methods.

  University essay from Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Author : Karin Loqvist; Lovisa Andersson; [2019]
  Keywords : Dentistry; Method study; Infraposition; Infraocclusion; Maxillary incisors; Implant; Implants; Assessment; Reliability;

  Abstract : Syfte: Att utvärdera reliabiliteten för bedömning av infraposition av implantatförankrade incisiver i överkäken för två tidigare beskrivna metoder och en ny metod. Material och metod: I studien ingick 11 implantatstödda singelkronor i överkäkens framtandsområde från 10 patienter. READ MORE

 4. 4. Att förstå och förutsäga hundens stressnivå : vägen mot den stressfria veterinärkliniken

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Julia Mayer Stenberg; [2019]
  Keywords : Hund; Stress; Veterinärklinik; Hjärtfrekvens; Hundägare; Interaktioner; Dogfacs;

  Abstract : Så gott som alla hundar upplever veterinärbesök under sin livstid. Flertalet hundar förknippar dessa besök med stress och/eller rädsla. Detta är inte bra för hunden och kan leda till en ökad arbetsmiljörisk för veterinären som undersöker med risk att bli biten. READ MORE

 5. 5. Corrective Feedback used on EFL learners regarding their written and oral skills.

  University essay from Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Author : Sandra köster; [2019]
  Keywords : EFL ESL; Feedback; Corrective Feedback; young learners; formative assessment;

  Abstract : The research synthesis covers the topic of Corrective Feedback in education, determining its impact on language learning and development. In classroom settings, teachers use feedback to support and motivate learners. READ MORE