Essays about: "outdoor recreation"

Showing result 1 - 5 of 57 essays containing the words outdoor recreation.

 1. 1. The use-impact relationship of outdoor-tourism in Denmark : how the Tourism Carrying Capacity can develop tourism instead of keeping it on lock

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Author : Solveig Elisabeth Reichert; [2020]
  Keywords : tourism management; destination development; environmental planning; tourism impact; sustainability; outdoor-tourism; Social Sciences;

  Abstract : With the ever increased focus on sustainability and not least the focus on sustainability in the tourism industry this thesis has critically investigated the suitability of the Tourism Carrying Capacity method in a Danish outdoor-tourism context. The research found that there are considerable limitations and challenges to implementing a TCC approach in Denmark, and even if implemented, legally, culturally and practically circumstances would challenge a proper and successful completion of a TCC approach too. READ MORE

 2. 2. Att iscensätta naturupplevelser : ett utforskande gestaltningsarbete om människors relation till natur

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : My Nordström; Karolin Hård; [2020]
  Keywords : naturupplevelse; friluftsliv; konstnärlig gestaltning; tillfällig landskapsarkitektur; immersiva upplevelser; immersion; dramaturgi;

  Abstract : Samhällets dualistiska attityd skiljer ofta människa från djur, stad från natur, stadsliv från naturliv, vilket gör att relationerna mellan människan och naturen är bristande. Världsbilden och värderingarna bygger bland annat på den naturkontakt som erbjuds i vardagslivet samt hur naturen kommuniceras. READ MORE

 3. 3. Friluftsliv and friluftslivsmålen as tools for sustainable regional development : An analysis of the role of outdoor recreation in the regional planning process in Sweden

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Author : Mathias Ekström; [2020]
  Keywords : Friluftsliv; Sweden; nature conservation; sustainability; sustainable development; sustainable regional development; regionalization; county administrative board; outdoor recreation; nature-tourism; nature-based tourism; Sverige; naturvård; hållbarhet; regioner; hållbar regional utveckling; hållbar utveckling; regionalisering; Länsstyrelse; friluftsliv; naturbaserad turism; naturturism;

  Abstract : This thesis has set out to shine a light on the prevalence of outdoor recreation in regional strategies, regarding how friluftsliv can contribute to regional development and growth. In the context of the outdoor recreation goals, friluftsliv has been pushed to be involved within the regional development and spatial planning process in regions. READ MORE

 4. 4. Accessibility to social utilities within urban green space. A method-developing thesis.

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Johan Wedberg; [2019-10-08]
  Keywords : accessibility; urban green space; sociotope; social utility; cultural ecosystem services; outdoor recreation; GIS; noise pollution; mobility; proximity; public health;

  Abstract : This thesis aims to develop a methodological framework for analyzing the accessibility to potential social utility environments within urban green spaces from a broad population spectrum within a weekday context. The thesis departs with a scientific literature review, which investigates what types of social utilities urban green spaces potentially can provide to an urban population and what kind of attributes that are important for each utility. READ MORE

 5. 5. Landskapets lekvärden : Harald Aronssons park då, nu och i framtiden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lisa Jonsén-Skanebo; [2019]
  Keywords : leklandskap; lek; Rosta; Harald Aronssons park; Örebro;

  Abstract : Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att barn utövar någon form av fysisk rörelse minst 60 minuter per dag. Fysisk inaktivitet är ett växande samhällsproblem, barn rör på sig allt mindre i vardagen och aktivitetsnivåerna tenderar att ytterligare försämras under helgerna. READ MORE