Essays about: "qualitative research articles"

Showing result 11 - 15 of 337 essays containing the words qualitative research articles.

 1. 11. Role of e-commerce for the survival of food service industry during covid-19

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Author : Ashraful Islam; Sonia Sultana; [2020]
  Keywords : Challenges of covid-19; adoption of e-commerce; online food order; health and safety; Pandemic; Social distance;

  Abstract : Title: Role of e-commerce for the survival of food service industry during covid-19 Level: Thesis for Master‟s Degree in Business Administration   Authors: Ashraful Islam and Sonia Sultana    Supervisor: Professor Akmal Hyder   Examiner: Dr. Olivia Kang   Final submission date: 28-01-2021     Aim: The aim of the study is to examine the various factors involved in adopting an ecommerce platform to overcome the challenges of the covid-19 pandemic in food service industry. READ MORE

 2. 12. Akuta omvårdnadsåtgärder vid projektilskador hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elin De Jong; Nanna Friman; [2020]
  Keywords : akut omvårdnad; djursjukvård; hund; projektilskada; skottskada; trauma; triage;

  Abstract : Hundar med projektilskador utgör en relativt liten patientgrupp i Sverige. Det resulterar i en potentiell risk för att kunskap saknas hos djurhälsopersonal när det gäller det akuta omhändertagandet av dessa patienter, vilket är kritiskt eftersom denna patientgrupp kräver en snabb vård. READ MORE

 3. 13. Sustainability Transition in the Italian Electricity System: Incumbent Actors and their Power

  University essay from Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Author : Filippo Guarnieri; [2020]
  Keywords : Social Sciences;

  Abstract : On a global scale, the energy system is the biggest contributor to anthropogenic greenhouse gas emissions, which accelerate the processes of global warming and climate change. The sustainability transition of energy systems is fundamental if the Paris Agreement goal of keeping the increase in global average temperature to below 2˚C compared to preindustrial levels is to be achieved. READ MORE

 4. 14. How the aftermath of secondary traumatic stress show itself in nurses. : A literature review

  University essay from Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Author : Anton Andersson; Jennifer Persson; [2020]
  Keywords : Burnout; experiences; nurses; patient care; secondary traumatic stress; qualitative research; Kvalitativ forskning; omvårdnad; sekundär traumatiskt stress; sjuksköterskor; upplevelser; utbrändhet;

  Abstract : Background: Nurses face many challenges in the nursing profession. One challenge is the ability to handle patient trauma and at the same time, as a nurse, process their trauma. With more awareness about how secondary traumatic stress shows itself in nurses and its aftermath, the stress can be identified in earlier stages. READ MORE

 5. 15. Can humans be patched? A short current state review.

  University essay from Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Author : Karan Luthra; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Informationssäkerhet är ett växande problem bland organisationer. Ett stort antal säkerhetsöverträdelser innefattar vårdslöshet bland anställda eftersom den mänskliga uppförande anses vara den viktigaste faktorn för informationssäkerhet. Därför är det avgörande för organisationer att utveckla en informationssäkerhetskultur. READ MORE