Essays about: "rundvirkesfordon"

Found 2 essays containing the word rundvirkesfordon.

 1. 1. Analys av två olika lastningstekniker med 74-tons ST -rundvirkeslastbilar : ekonomisk analys på effekten av transportavstånd och lastfyllnadsgrad

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Arvid Boberg; [2018]
  Keywords : lastningsteknik; lastningstid; lastfyllnadsgrad; rundvirkesfordon; transportkostnad;

  Abstract : Transporter av träråvara och skogsindustriprodukter med lastbil och järnväg står för ca 22 % av totala inrikestransporterna i Sverige. High Capacity Transports (HCT) har idag fått ökat intresse då dessa innovativa fordon har tagits fram i syfte att minska miljöpåverkan och reducera transportkostnader. READ MORE

 2. 2. Kostnadsanalys av transportarbete vid ändrade arbetstider och skiftformer för åkerier som levererar virke till Bravikens Pappersbruk och Sågverk

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Joel Widman; [2015]
  Keywords : arbetstid; rundvirkesfordon; skiftformer; transportkostnad; shift types; transport cost; timber trucks; working hours;

  Abstract : Transportkostnaden för rundvirke utgör cirka 15-25 procent av den totala kostnaden för skogsindustrins virkesanskaffning. Trenden i skogsindustrin är att branschen går mot färre och större produktionsenheter, vilket ställer högre krav på en effektiv virkestransport. READ MORE