Essays about: "mekanisk bekämpning"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the words mekanisk bekämpning.

 1. 1. Utsädesbehandling med växtnäring för en snabb uppkomst och förbättrad ogräskonkurrens i vårvete

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Rickard Hagdahl; [2020]
  Keywords : betning; höjdtillväxt; marktäckningsgrad; mikronäringsämnen; ogräsbekämpning; ogräskonkurrens; uppkomsttid; utsädesbehandling; vårvete;

  Abstract : Enligt EU-direktivet ”Hållbar användning av bekämpningsmedel” måste mängden kemiska bekämpningsmedel minska inom jordbruket. Idag tillämpas integrerat växtskydd (IPM = integrated pest management) som arbetsmetod för att minska användningen av växtskyddsmedel. READ MORE

 2. 2. Hållbara alternativ till ogräsmedel innehållande glyfosat : för grönsaksodling på friland

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Annika Swensson Källén; [2020]
  Keywords : glyfosat; ogräs; grönsaksodling; friland; mekanisk jordbearbetning; utlakning; kvickrot;

  Abstract : Detta är en litteraturstudie som undersöker hållbara alternativa metoder för att kunna ersätta ogräsmedel innehållande glyfosat inom grönsaksodling på friland. Glyfosat är den aktiva substansen i det bredverkande ogräsmedel Roundup som har funnits på marknaden sedan slutet av 70-talet. READ MORE

 3. 3. Kontroll av renkavle (Alopecurus myosuroides Huds.) utan glyfosat

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Sofie Pålsson Andersson; [2019]
  Keywords : renkavle; Alopecurus myosuroides Huds.; glyfosat; falsk såbädd; intervju;

  Abstract : Renkavle (Alopecurus myosuroides Huds) är ett vinterannuellt gräs som är ett problematiskt ogräs i höstsådda grödor. Syftet med detta kandidatarbete är att genom litteraturstudie och intervjuer beskriva eventuella konsekvenser i bekämpningen av renkavle vid ett glyfosatförbud samt även att beskriva de möjliga kontrollåtgärder som kan tillämpas vid ett förbud. READ MORE

 4. 4. Utsädesbehandling med mineralnäring för att förbättra uppkomst och tidig tillväxt hos vårraps

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Patrik Svanström; [2017]
  Keywords : betning; Brassica; jordloppor; mikronäring; odlingsåtgärder; oljeväxter; raps; temperatur; uppkomst; utsädesbehandling;

  Abstract : Oljeväxter är en gröda som bidrar positivt till den svenska växtodlingen genom att innebära varierade växtföljder för de svenska lantbrukarna. Detta ger stora möjligheter att reducera användningen av kemisk bekämpning och mekanisk bearbetning samt bidra till en bättre lönsamhet för det svenska jordbruket. READ MORE

 5. 5. Odling av söta körsbär, Prunus avium L, i tunnel

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Linnéa Toft; [2015]
  Keywords : Prunus avium; söta körsbär; körsbärsflugan; tunnel;

  Abstract : Söta körsbär, Prunus avium L, hör till familjen Rosaceae. Söta körsbär växer vilt i stora delar av Europa och odlas i stora delar av världen som förädlade sorter. READ MORE