Essays about: "stigberoende"

Found 4 essays containing the word stigberoende.

 1. 1. "Fully Acceptable" : Policies on Homosexuality in the Swedish Parliament between 1933-2010

  University essay from Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Markus Sjölén Gustafsson; [2020]
  Keywords : LGBT-rights; Swedish Parliament; homosexuality; frame analysis; path-dependency; critical junctures; policy; harmonization; HBTQ-rättigheter; Riksdagen; homosexualitet; ramanalys; stigberoende; critical junctures; policy; harmonisering;

  Abstract : This study looks at the development in policy towards homosexuals in Sweden from criminalization to constitutional protection. A study on the ideational development in parliament has yet to be conducted. READ MORE

 2. 2. Important system updates needed! : Masculinised logics and gendered path dependence in the European Union’s cybercrime institutions

  University essay from Försvarshögskolan

  Author : Felicia Rhedin; [2020]
  Keywords : cybersecurity; cybercrime; European Union; EU; EC3; feminist institutionalism; path dependence; cyber violence; VAW; VAWG; cybersäkerhet; cyberbrottslighet; EU; feministisk institutionalism; stigberoende; cybervåld;

  Abstract : This thesis approaches the EU’s cybersecurity discourse from a feminist angle, using a theoretical perspective based on feminist institutionalism and path dependence. The aim is to explore what conceptual logics make it possible for the EU to conceptualise cybersecurity and -crime “problems” in a genderblind way. READ MORE

 3. 3. I jakten på den billiga hyresrätten : en fallstudie av det kommunala handlingsutrymmet att ställa krav på låga hyresnivåer vid markanvisning i Stockholm och Göteborg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Gabriel Traneborn; [2019]
  Keywords : hyresrätt; handlingsutrymme; bostadsregim; stigberoende; aktiv markpolitik; markanvisning; inkluderande bostadsbyggande; finansialisering;

  Abstract : I frånvaron av en nationellt sammanhållen bostadspolitik står kommunerna med ett tungt ansvar att sörja för sina invånares rätt till en bostad. Som konsekvens av allmännyttans förändrade roll behöver kommunerna i högre grad förlita sig på att marknaden ska bidra med lösningarna. READ MORE

 4. 4. IFPI : A Postcolonial Critique of the Trade Body’s Organisational Structure and Ideology

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Author : Andreas Wallin Hageving; [2019]
  Keywords : Africa; Afrobeats; Afropop; Apartheid; Global Music Report; IFPI; Imperialism; Interventionism; Path Dependency; Piracy; Postcolonialism; Power Asymmetries; RIAA; RISA; Afrika; afrobeats; afropop; apartheid; Global Music Report; IFPI; imperialism; interventionism; maktasymmetrier; piratkopiering; postkolonialism; RIAA; RISA; spårbundenhet;

  Abstract : The purpose of this thesis is to present a postcolonial critique that may empower non-Western music industries globally. As per Nigerian music executive Tunde Ogundipe’s reasoning, its analysis isn’t prescriptive – it presents a critical analysis of IFPI’s organisation and ideology, which non-Western stakeholders may use as free strategic business intelligence if/as they please. READ MORE