Essays about: "teorin om asymmetrisk information"

Found 2 essays containing the words teorin om asymmetrisk information.

 1. 1. Kreditansökan vid större investeringar i lantbruksföretag : en analys av kredithandläggares bedömningsgrunder

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Alexander Agerberg; Johan Hermelin; [2011]
  Keywords : kreditgivning; kreditansökan; investering; mjölkproduktion; lantbrukskrediter;

  Abstract : Utvecklingen i det svenska jordbruket har de senaste åren gått mot en allt mer kapitalintensiv produktion. Företagen blir större och för att finansiera tillväxten krävs externt kapital. Utlåningen till lantbruket har under de senaste åtta åren fördubblats. READ MORE

 2. 2. Determinants of Share Price Movements in Bangladesh : Dividends and Retained Earnings

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Author : Shohrab Hussain Khan; [2009]
  Keywords : Signaling effect of dividends; Information asymmetry; Dividend clientele effect; Price earnings ratio; Lagged price. ;

  Abstract : Background and Problem Discussion: Financial scholars have been conducting studies of dividend policy for several decades; but different researchers have come to different conclusions. Financial economists have come to different conclusion about factors determining dividend policy and effect of dividend policies on common stock price. READ MORE