Essays about: "the point of view of risk"

Showing result 1 - 5 of 165 essays containing the words the point of view of risk.

 1. 1. “Even if they live a destructive life, at least they won´t die” A qualitative study of how social workers at housing facilities for individuals in homelessness and substance abuse perceive and act upon violence against women

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Author : Vilhelmina Tuxen-Meyer; [2020-09-10]
  Keywords : Homelessness; Substance abuse; Housing facility; Shelter; Housing; Women; Violence against women; Intimate partner violence; Sweden.;

  Abstract : The aim of this study is, from a Swedish point of view, to investigate and analyse how social workers at housing facilities for people in homelessness and substance abuse perceive and act upon violence against women. Previous research demonstrates that women in substance abuse are more commonly subjected to violence than women without substance abuse. READ MORE

 2. 2. Masculinity and HIV The impact of men’s masculinities on risky behaviour in Umgungundlovu district, Kwazulu-Natal, South Africa

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Author : Ronald Byaruhanga; [2020-01-31]
  Keywords : HIV and AIDS; Masculinity; Risky behaviour.;

  Abstract : This study aimed at exploring the relationship between masculinities and HIV and AIDS. In so doing, the study sought to provide a thorough understanding of whether specific masculine identities influence men to indulge in unsafe sexual practices in uMgungundlovu District, KwaZulu-Natal, South Africa. READ MORE

 3. 3. Riskbedömning av näringsläckage från hästhagar : hållbara hagar för häst och miljö

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Marie Blom; [2020]
  Keywords : hästhållning; hästvälfärd; hagar; fosfor;

  Abstract : Läckage av näringsämnena fosfor samt kväve är en av de bidragande orsakerna till övergödningen av sjöar och hav. En del av detta näringsläckage kommer från hästhållning. READ MORE

 4. 4. The Case Studies of Bangladesh Ready made Garments: Supplier Sustainable Practices for International Market : A Multiple Case Study

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Author : Mousumi Das; Mohammad Shafiquzzaman; [2020]
  Keywords : Sustainability; supplier; Environmental; Social; Developing countries;

  Abstract : The purpose of this paper was to investigate the overview of sustainability in apparel manufacturing industry and why environmentally and socially sustainable practices are being adopted by developing country suppliers and how the implementation process is both hindered and enabled. Currently the worldwide survival of the apparel industry is the main significant question. READ MORE

 5. 5. Förprövning av djurstallar – att vara eller inte vara

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Fanny Anderholm; [2020]
  Keywords : förprövning; djurstall; djurskydd; djurvälfärd; ekonomi; arbetsmiljö;

  Abstract : Granskning av djurstallar på planeringsstadiet var något som började diskuteras redan på 1960-talet och sedan 1988 ligger kravet på förprövning av djurstallar i djurskyddsförordningen (SFS 1988:539). Förprövningen har under de senaste 15 åren har varit omdiskuterad vilket har gett upphov till att ett flertal utredningar som gjorts, både på uppdrag av regeringen, men även på initiativ av olika branschorganisationer. READ MORE