Essays about: "upplevd sötma"

Found 2 essays containing the words upplevd sötma.

 1. 1. Söta svarta vinbär - Kartläggning av kvalitetsegenskaper med fokus på antocyaniner

  University essay from SLU/Dept. of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Anna Lundberg; [2023]
  Keywords : HPLC; titrerbar syra; BRIX; upplevd sötma; öslig torrsubstans; hälsoaspekter; Ribes nigrum;

  Abstract : Svarta vinbär, Ribes nigrum, är ett bär med lång historia i Sverige och har många kvalitativa egenskaper inte minst hur ett hälsoperspektiv. Dock faller inte detta bär alla i smaken på grund av dess sura smak, därför har förädling med fokus på att få fram en sötare smak utförts vid SLU. READ MORE

 2. 2. Riesling In Rock : A quantitative study about how music affects the sensory perception of wine

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Author : Kristian Rönnlund; [2023]
  Keywords : Wine; Music; Sensory analysis; Riesling; Vin; Musik; Sensorisk analys; Riesling;

  Abstract : Abstract Aim. To see if different auditory conditions affect the perceived intensity of the sensory attributes scent, acidity, sweetness, fruitiness, minerality and liking of wine, additionally the aim is to see if the effect is the same for different wines made from the same grape. Background. READ MORE