Essays about: "hälsoaspekter"

Showing result 1 - 5 of 18 essays containing the word hälsoaspekter.

 1. 1. Söta svarta vinbär - Kartläggning av kvalitetsegenskaper med fokus på antocyaniner

  University essay from SLU/Dept. of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Anna Lundberg; [2023]
  Keywords : HPLC; titrerbar syra; BRIX; upplevd sötma; öslig torrsubstans; hälsoaspekter; Ribes nigrum;

  Abstract : Svarta vinbär, Ribes nigrum, är ett bär med lång historia i Sverige och har många kvalitativa egenskaper inte minst hur ett hälsoperspektiv. Dock faller inte detta bär alla i smaken på grund av dess sura smak, därför har förädling med fokus på att få fram en sötare smak utförts vid SLU. READ MORE

 2. 2. Fettsammansättningen hos griskött respektive vildsvinskött med koppling till human hälsa

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Fanny Lagerström; [2023]
  Keywords : Vilt; Vildsvin; Vildsvinskött; Gris; ; Fläsk; Fläskköt; Fettsammansättning; Fettsyror; Mättat Fett; ; Omättat Fett; Fleromättat Fett; Aminosyror; HDL; LDL; Transfett; Trikiner; Trikinos;

  Abstract : Detta är en litteraturstudie vars syfte är att undersöka fettsammansättningen hos griskött respektive vildsvinskött och jämföra dessa för att vidare kunna koppla insamlad information till humana hälsoaspekter. Fetter är en viktig del av en hälsosam kost och det är därför viktigt att förstå vilka typer av fetter man bör få i sig samt vilka man bör undvika. READ MORE

 3. 3. En hälsosam dos av Lynch : en undersökning om hur hälsofrämjande miljökvaliteter kan inkluderas i analysmetoder baserade på Kevin Lynchs teori

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ellen Eriksson; Daniel Nordström; [2023]
  Keywords : Eriksberg; hälsofrämjande miljökvaliteter; Kevin Lynch; perceived sensory dimensions PSDs ; stadsanalys; stadsplanering;

  Abstract : Omfattande trender av urbanisering och förtätning har medfört hälsorelaterade utmaningar, då urbana grönområden ofta tas i anspråk för exploatering. Medan många studier har undersökt grönområdens olika hälsorelaterade fördelar, har desto färre behandlat en inkludering av hälsoaspekter i välanvända stadsplaneringsteorier. READ MORE

 4. 4. En intervjustudie om odlare av kulturspannmål i Norrland

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tilde Lindbäck; [2023]
  Keywords : kulturspannmål; odlare; norrländsk växtodling; småskalighet; motivation;

  Abstract : En framtid med varmare klimat och mer oberäkneliga väderförändringar ställer krav på livsmedelsproduktionens anpassningsförmåga. Forskningen visar att en genetisk diversitet är viktig för att stärka resiliensen inom odlingslandskapet och stå emot framtidens utmaningar. READ MORE

 5. 5. Gå mot naturen : ett gestaltningsförslag för Inre hamnen, Söderhamn

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Käthy Janstad; Maja Vidarsson; [2022]
  Keywords : PSD; gröna miljöer; blåa miljöer; hälsa;

  Abstract : Forskningen visar att gröna miljöer har en positiv påverkan på människors hälsa genom att bidra till socialt, fysiskt och mentalt välbefinnande. Även senare tids forskning påvisar att blåa miljöer har en positiv inverkan på människors hälsa. READ MORE