Essays about: "BRIX"

Showing result 1 - 5 of 20 essays containing the word BRIX.

 1. 1. Söta svarta vinbär - Kartläggning av kvalitetsegenskaper med fokus på antocyaniner

  University essay from SLU/Dept. of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Anna Lundberg; [2023]
  Keywords : HPLC; titrerbar syra; BRIX; upplevd sötma; öslig torrsubstans; hälsoaspekter; Ribes nigrum;

  Abstract : Svarta vinbär, Ribes nigrum, är ett bär med lång historia i Sverige och har många kvalitativa egenskaper inte minst hur ett hälsoperspektiv. Dock faller inte detta bär alla i smaken på grund av dess sura smak, därför har förädling med fokus på att få fram en sötare smak utförts vid SLU. READ MORE

 2. 2. Påverkas totalproteinnivåer i blodprov från kalvar av att blodprovet inte centrifugeras samt av hemolys?

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Linn Ambjörnsson; [2023]
  Keywords : råmjölk; refraktometer; blodprov; kalvhälsa; Brix;

  Abstract : Råmjölken innehåller livsviktiga antikroppar som ger kalven dess immunförsvar under de första månaderna i livet. För att kontrollera att kalven fått i sig en tillräcklig mängd antikroppar tas ett blodprov och detta serum analyseras med avseende på antikroppar. READ MORE

 3. 3. The Lack of Love : The Sacred and the Suffering Experiences of Female Involuntary Celibates

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Author : Maria Brix Rasmussen; [2023]
  Keywords : femcel; Forever Alone Women; FAW; incel; involuntary celibacy; love; online environment; online community; lookism; objectively ugliness; Reddit; Discord; phenomenology; orientation; ethnology; ethnography;

  Abstract : This ethnographic study investigates the reality of female involuntary celibates. To understand how the identification of being a female involuntary celibate has developed online in a shared online environment, I explore the experiences from women who identify as femcels and women who identity as forever alone women. READ MORE

 4. 4. The Production and Characteristics of an Orange Fleshed Sweet Potato Yogurt

  University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Author : Ariam Kunfu; [2023]
  Keywords : Sweet potato; fermentation; Ghana; yogurt; L. bulgaricus; S. thermophilus; food technology and nutrition; Agriculture and Food Sciences;

  Abstract : Yogurt is an ancient food, used for a better preservation of milk. Milk gets fermented by Streptococcus thermophilicus and Lactobacillus bulgaricus (lactic acid bacteria, LAB) which converts the lactose present in the milk to lactic acid. These probiotics support the microbial population balance of the gastrointestinal tract. READ MORE

 5. 5. Råmjölkskvalité hos sugga – inverkan på smågrisdödlighet och tillväxt

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elin Skans; [2023]
  Keywords : råmjölk; råmjölkskvalité; IgG; smågrisdödlighet; tillväxt; Brix refraktometer;

  Abstract : Sverige har hög smågrisdödlighet jämfört med andra länder. Mycket forskning har gjorts inom området men siffran är fortsatt hög. I dagsläget saknas det studier på hur suggans råmjölkskvalité påverkar smågrisarnas tillväxt och överlevnad. READ MORE