Essays about: "titrerbar syra"

Found 4 essays containing the words titrerbar syra.

 1. 1. Söta svarta vinbär - Kartläggning av kvalitetsegenskaper med fokus på antocyaniner

  University essay from SLU/Dept. of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Anna Lundberg; [2023]
  Keywords : HPLC; titrerbar syra; BRIX; upplevd sötma; öslig torrsubstans; hälsoaspekter; Ribes nigrum;

  Abstract : Svarta vinbär, Ribes nigrum, är ett bär med lång historia i Sverige och har många kvalitativa egenskaper inte minst hur ett hälsoperspektiv. Dock faller inte detta bär alla i smaken på grund av dess sura smak, därför har förädling med fokus på att få fram en sötare smak utförts vid SLU. READ MORE

 2. 2. Optimal tomatkvalitet : effekter av lagringsförhållanden på tomat (Solanum lycopersicum)

  University essay from SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Elin Lorén; [2013]
  Keywords : tomat; lagring; temperatur; etylen; socker syra; sjukdomar;

  Abstract : Kvalitetsfaktorer som påverkar tomater är smak, utseende (färg, storlek, form), fasthet och näringsinnehåll. Smaken bestäms av den kemiska sammansättningen i tomaten, då främst av totalt lösliga ämnen, titrerbar syra, pH samt förhållandet mellan socker och syra. READ MORE

 3. 3. Användbara analysmetoder vid vinframställning : en litteraturstudie för kartläggning av analysmetoderna och hur vinets kvalitet kan styras utifrån analysernas resultat

  University essay from SLU/Horticulture (until 121231)

  Author : Julia Lindén; [2012]
  Keywords : vinframställning; analysmetoder; vinkvalitet; vin; vindruvor; vinmust; alkohol ; socker; syra; fenoler; pH;

  Abstract : Traditionen av vinodling och vinframställning är förhållandevis i Sverige, i jämförelse med andra delar av världen. Syftet med detta kandidatarbete är att med hjälp av en litteraturstudie kartlägga tillgängliga analysmetoder på råvara vid vinframställning och beskriva vad mätvärdena ger svar på, med fokus på vindruvor odlade i kyligare klimat så som i Sverige. READ MORE

 4. 4. Tomato diseases, quality, yield and pesticide use : a field study in Nicaragua

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Anna Berlin; Sofia Eitrem; [2005]
  Keywords : tomato Lycoresicon esculentum mill. ; Nicaragua; leveillula taurica; ralstonia solanacearum; fusarium oxysporum; alternaria solani; nitrogen fertilization; quality; yield; taste test;

  Abstract : Nicaraguan farmers have for a long time struggled with tomato production. The primary problem has been Begomovirus infection, which devastated the tomato production in the country in the 1990's. In the battle against the Begomovirus other problems in the native tomato production have been neglected. READ MORE