Essays about: "Ribes nigrum"

Found 1 essay containing the words Ribes nigrum.

  1. 1. Söta svarta vinbär - Kartläggning av kvalitetsegenskaper med fokus på antocyaniner

    University essay from SLU/Dept. of Plant Breeding (from 130101)

    Author : Anna Lundberg; [2023]
    Keywords : HPLC; titrerbar syra; BRIX; upplevd sötma; öslig torrsubstans; hälsoaspekter; Ribes nigrum;

    Abstract : Svarta vinbär, Ribes nigrum, är ett bär med lång historia i Sverige och har många kvalitativa egenskaper inte minst hur ett hälsoperspektiv. Dock faller inte detta bär alla i smaken på grund av dess sura smak, därför har förädling med fokus på att få fram en sötare smak utförts vid SLU. READ MORE