Essays about: "uteplats"

Showing result 1 - 5 of 14 essays containing the word uteplats.

 1. 1. Design and construction of a new solution for patios and glazing

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Author : Erik Dahlén; [2022]
  Keywords : Mechanical design; Product development; Windshield; Wind cover; Patio; Terrace; Balustrade; Glass; Maskinteknik; Konstruktion; Produktutveckling; Vindskydd; Balkongräcke; Altan; Uteplats; Terrass; Balkong; Glas;

  Abstract : This thesis work has been conducted in collaboration with SPiNAB. The main assignment has been to create a new solution for adjustable windshields made of glass and keep low production costs. Throughout the project, the generic product development process has been followed with two main sources. A structure and a plan have been executed. READ MORE

 2. 2. Furuviksparken : en programhandling hur Furuviksparken blir hållbar in i framtiden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Elin Funemo; [2020]
  Keywords : djurparker; hållbarhet; social välfärd; djurvälfärd; biologisk mångfald;

  Abstract : Furuviksparken ingår i koncernen Parks and Resorts och bidrar liksom andra djurparker med forskning om hur utrotningshotade arter kan skyddas i hela världen. Syftet med detta självständiga arbete var att få kunskap om hur djurparker planeras i ett landskapsperspektiv. READ MORE

 3. 3. Ungas trygghet i fritidsmiljöer : utvecklingsmöjligheter för Tegelhuset i Malmö

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sanna Lahmer; [2020]
  Keywords : trygghet; otrygghet; unga; ungdomar​; fritidsmiljö; vegetation; belysning;

  Abstract : Det här arbetet handlar om ungas trygghet och hur det kan uppnås i fritidsmiljön och är uppdelad i tre delar: litteraturstudie, fallstudie och ett utvecklingsförslag till framför allt ökad trygghet på fritidsgården Tegelhusets uteplats. Barns rättighet till en trygg och säker utemiljö har genom FN:s barnkonvention inkluderats i svensk lag. READ MORE

 4. 4. Nedkylning av urbana miljöer genom landskapsarkitektur : ett temperatursänkande gestaltningsförslag för ett industriområde i Stockholm

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ulrika Liljenfeldt; [2020]
  Keywords : landskapsarkitektur; hållbarhet; nedkylning; värmeöeffekt;

  Abstract : Förtätning och eliminering av grönska i våra städer orsakar idag stora problem med värme i urbana miljöer. Då ett varmare klimat är att vänta kan problemen med värme väntas bli ännu allvarligare i framtiden. Ju högre temperaturen är i den kringliggande luften desto högre blir belastningen på byggnadernas kylsystem. READ MORE

 5. 5. Det var en gång – en trädgårdsgång : en litteraturstudie av markmaterial i svenska villaträdgårdar 1850 - 1950

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Christina Haglind; [2019]
  Keywords : markmaterial; slitlager; gångar; trädgårdsgångar; grusgångar; sandgångar; singel; marksten; historiska trädgårdar; trädgårdshistoria;

  Abstract : Uppsatsen vänder sig till alla som äger, restaurerar, sköter eller har ett intresse för äldre trädgårdar och berör huvudsakligen de markmaterial som var vanligast förekommande i villaträdgårdar mellan 1850 och 1950. Gångar och markmaterial spelar stor roll för hur trädgården uppfattas och vilka signaler den sänder. READ MORE