Essays about: "utmaning"

Showing result 1 - 5 of 462 essays containing the word utmaning.

 1. 1. Sensors for intelligent and reliable components

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Pontus Lundman; [2020]
  Keywords : Wind turbine; Gearbox; Sensor; Condition monitoring; Cyber-physical system; Vindkraftverk; Växellåda; Sensor; Tillståndsövervakning; Cyberfysiskt system;

  Abstract : One way to tackle the climate change society is facing today is through the change to renewable energy sources, such as wind power. Today, a trend when it comes to technology is that products are evolving into becoming more cyber-physical systems (CPS) by integrating functions realized with mechanics, control and communication. READ MORE

 2. 2. So that our children can dream : A study that follows five people’s emigration journey from North Macedonia to Sweden

  University essay from Jönköping University/HLK, Globala studier

  Author : Claudia Kamceva; [2020]
  Keywords : Unemployment; North Macedonia; Corruption; Migration; Work related migration; emigration; living standards; Arbetslöshet; Nordmakedonien; emigrera; levnadsvillkor;

  Abstract : I denna studie följer man fem olika personers erfarenheter av att ha flyttat från Nordmakedonien till Sverige för att arbeta. Studiens mål är att ta reda på vilka utmaningar individerna upplevde på den Nordmakedonska arbetsmarknaden samt orsakerna som lett till att individerna valt att lämna sitt hemland i hopp om en bättre framtid i Sverige. READ MORE

 3. 3. Timber Concrete Composite floors with Cross Laminated Timber - Structural behavior & Design

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Author : Albin Forsberg; Filip Farbäck; [2020]
  Keywords : timber concrete composite; TCC; floors; cross-laminated timber; CLT; structural behavior; design methods; Gamma method; Equivalent gamma method; Extended gamma method; RFEM; first natural frequency; serviceability limit state; ultimate limit state; Technology and Engineering;

  Abstract : På grund av den ökade miljö- och klimatmedvetenheten har övergången till förnybara material påskyndats, och detsamma gäller intresset för träbyggande. Med att bygga högt i trä kommer dock ett flertal konstruktionsmässiga utmaningar, där en av utmaningarna är dynamik på grund av träets låga egenvikt jämfört med andra mer konventionella byggnadsmaterial. READ MORE

 4. 4. Evaluating regular and speech-based text entry for creation of smartphone based addresses

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Moira Twengström; Viktor Mörsell; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Billions of people on earth lack a home address. In this paper we are investigating an approach to solve this using an address system where addresses consists of a GPS location and a description of how you find your way to the house when you are within close distance to the GPS location. READ MORE

 5. 5. The impact of the EU Taxonomy : A Qualitative Study Exploring the Impact of the EU Taxonomy on Actively Managed Sustainable Funds in the Swedish Market

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Gustav Ingre; Carl Victor Passburg; [2020]
  Keywords : EU Taxonomy; ESG; Sustainable investments; Sustainable funds; EU Taxonomi; ESG; Hållbara investeringar; Hållbara fonder;

  Abstract : The European Union (EU) is attempting to steer capital towards environmentally friendly investments by implementing a new classification system for sustainable investments, the EU Taxonomy. However, the classification system may be ineffective in countries such as Sweden where similar systems already exist. READ MORE