Essays about: "utmaning"

Showing result 1 - 5 of 326 essays containing the word utmaning.

 1. 1. Hur upplever och hanterar vårdenhetschefer relationen mellan ledarskap och sjuksköterskeroll?

  University essay from

  Author : Cecilia Lundmark; Sara Widin Dahlström; [2019-02-01]
  Keywords : Nursing management; role; first line nurse manager; role conflict; leadership;

  Abstract : Aim: To illustrate how First Line Nurse Managers (FLNM) experience and handle the relationship between being a FLNM and being a Registered Nurse. Background: Being a FLNM and a Registered Nurse could represent a particular challenge, when the nurse's caring perspective is integrated into the management role. READ MORE

 2. 2. Ett gestaltningsförslag i Sege park Malmö : socialt hållbar gestaltning i en kulturhistorisk värdefull miljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sara Pettersson; [2019]
  Keywords : Sege park; hållbarhet; social hållbarhet; förtätning; gestaltning; socialt hållbar gestaltning; kulturhistorisk miljö;

  Abstract : Detta examensarbetet handlar om Sege park, ett gammalt sjukhusområde som byggdes på 1930- talet i Malmös östra utkant. Det gamla sjukhusområdet ska idag byggas om till bostadsområde och samtidigt förtätas. Projektet beskrivs som ett ”spjutspetsprojekt” där nya innovativa lösningar skall testas med hållbarhet i fokus. READ MORE

 3. 3. Gaming for Good : Triggering do-good Excitement in a Mobile Game

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Marcus Elwar Liljeqvist; [2019]
  Keywords : Interaction Design; Mobile game; Sustainability; Profit for Purpose; Persuasive games.;

  Abstract : Mobile games present a great opportunity for organizations with sustainability agendas to spread their message and generate revenue towards its cause, as they are the best money generating apps. This can be done through designing so-called persuasive games. READ MORE

 4. 4. Water availability challenges in Mozambique – implications to the Nexus

  University essay from KTH/Energiteknik

  Author : Ylva Nordström; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Den här rapporten undersöker möjliga framtider för vattentillgångarna och vattenkonsumptionen i området kring Pungwefloden i Mozambique med hänsyn till den naturliga miljön och vattenanvändningen. De vanligaste landklasserna i området är olika typer av skog. READ MORE

 5. 5. N-body Simulations in Galactic Potentials

  University essay from Lunds universitet/Astronomi

  Author : David Andersson; [2019]
  Keywords : N-body; simulation; spen clusters; dissolving time; Hyades; members of the Hyades; double integration; Physics and Astronomy;

  Abstract : What effect does a collision between two clusters have on their dissolving time? In order to answer this question, a new type of N-body simulation using a double integration of a cluster was built. Instead of introducing a perturbation representing the gravitational force of the Milky Way into a local simulation of the cluster, the cluster orbit was integrated in the potential of the Milky Way, and in each of these integration steps the local motion of the stars inside the cluster were integrated, using an N-body calculation. READ MORE