Essays about: "welfare"

Showing result 1 - 5 of 1344 essays containing the word welfare.

 1. 1. A Spatial Analysis of Homicide Crime’s Distribution and Association with Deprivation in Stockholm Between 2010-2017

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Dennis Lindell Schettini; [2019]
  Keywords : GIS; homicide; deprivation; hot spot; generalized regression; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : A Spatial Analysis of Homicide Crime’s Distribution and Association with Deprivation in Stockholm Between 2010-2017 Homicide crimes are rare events depending on numerous factors and tend to be distributed differently based on geographic location. The use of spatial analysis is substantively important for detecting different predictors in varying geographic areas and for the diffusion process of homicide crimes. READ MORE

 2. 2. Etiska aspekter på grishållning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Alexandra Granlund; [2019]
  Keywords : utilitarismen; djurrättighetsetiken; rättfärdiga; grishållning; etik; gris; kött;

  Abstract : Grisen har sedan långt tillbaka i tiden varit en viktig källa till kött för människan och än idag är griskött populär mat i stora delar av världen. Till skillnad från exempelvis får och kor, som hålls för såväl kött som ull respektive mjölk, hålls grisar med det primära syftet att förse människan med produkter från dess döda kropp. READ MORE

 3. 3. Vad kan djurs empatiska förmåga innebära för vårt omsorgsetiska ansvar?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Malin Wolters; [2019]
  Keywords : empati; djur; lidande; elefanter; schimpanser; barn; moral; omsorgsetik;

  Abstract : Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka om djur kan känna empati och att utforska vad det kan innebära för djurs förmåga att känna lidande. I omsorgsetikens anda diskuteras sedan vilken betydelse detta skulle kunna ha för vårt moraliska ansvar gentemot djuren, inom alla sfärer av djuranvändande. READ MORE

 4. 4. Good Things Come to Those Who Wait - An analysis of student housing in Stockholm as a dynamic matching problem with an overloaded waiting list

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Author : Moritz von Schwartzenberg; [2019]
  Keywords : Dynamic matching; Overloaded waiting list; Housing allocation; Queuing; Robust mechanism;

  Abstract : Motivated by the high demand for student housing in Stockholm, this thesis analyzes the allocation of student housing in Stockholm in light of recent developments in dynamic matching. Taking Leshno (2017) as a basis, we set up a model with an overloaded waiting list, a concept introduced by Leshno to describe waiting lists of sufficient length such that arriving items can always be assigned. READ MORE

 5. 5. Risker och fördelar för juverhälsan vid kombinerad digivning och mjölkning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Hugo Muhrbeck; [2019]
  Keywords : mjölkko; djurhälsa; djurvälfärd; mjölk; mjölkkvalitet;

  Abstract : Intresset för en mer naturlig djurhållning ökar både hos konsumenter och mjölkbönder i Sverige och Europa. För att öka djurens möjlighet till ett mer naturligt liv kan man låta kalven gå med mamman under hela eller delar av mjölkutfodringstiden. READ MORE