Garvaregården 6:8 : en ny gestaltning med historisk anknytning

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Garvaregården är en bergsmansgård byggd år 1810 och det finns en önskan om att restaurera trädgården i historiskt ursprunglig stil. Det finns inget dokumenterat om trädgården som till största delen är belägen om husets östra sida. Syrénhäck, äppelträd och vinbärsbuskar är några utav de växter som finns där. Med hjälp av ett antal analyspunkter, som rekommenderats i utbildningen när man kommer till en projektplats, har jag gjort en inventeringsplan efter utmätning och växtlista efter artbestämning. Under arbetets gång har jag därför iakttagit vad som sker på platsen. T.ex. rörelsemönster, väderstreck, ljus och skugga, vind osv. Hur restaurerar man då en trädgård där ingen dokumentation finns och vad är det som gör bergsmansträdgårdarna unika? Bergsmansträdgårdarna är ett än så länge till större delen outforskat område trots att det finns många gårdar där byggnaderna är bevarade. Tyvärr är det så att själva trädgårdarna bara visar få spår av sitt forna jag. För att förstå vart vi är på väg måste vi veta var vi kommer ifrån. Och det finns ett värde i att en plats som denna bergsmangård kan fungera i nutiden men samtidigt vara en länk till historien. Det är också ett attraktionsvärde för området att bevara något så unikt, identitetsskapande och även ”exotiskt” i många fall för att locka turister, nya innevånare och gamla innevånare att stanna. Det finns därför ett intresse att ge en helhet till gårdarna i form av en historisk trädgårdsgestaltning. I den här uppsatsen besvaras frågan hur man med ny gestaltning och växtval kan skapa en trädgård som den kan ha sett ut i slutet av 1800-talet.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)