An Investigation of the Effects of Sustained G-Forces on the Human Body During Suborbital Spaceflight

University essay from KTH/Rymdteknik

Author: Eric Jackson; [2017]

Keywords: ;

Abstract: Inom en snar framtid är det troligt att privata, kommersiella rymdflygningar är möjliga, där passagerarna inte kommer att vara utbildade astronauter och, till majoriteten, troligtvis äldre. Dessa personer kommer att utsättas för höga G-krafter vilket utan avancerad träning medför risker som inte beaktats i detalj tidigare. Accelerationsprofilerna för de två rymdfarkoster som just nu utvecklas kommersiellt var analyserade utifrån officiellt tillgänglig data. Videoanalys utfördes utifrån filmer av testflygningar och mänskliga centrifugtester användes för att få fram individuell data. Dessa var sedan kombinerade för att få fram accelerationsprofiler för båda farkosterna. Baserat på dessa profiler och de maximala G-krafterna som uppnåddes analyserades de möjliga riskerna för passagerarna utifrån ett medicinsk perspektiv.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)