Essays about: "ägg"

Showing result 1 - 5 of 103 essays containing the word ägg.

 1. 1. Strongylus vulgaris : samband med äggurskiljning, ålder och bekämpningsåtgärder

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : My Persson; [2019]
  Keywords : Strongylus vulgaris; blodmask; strongylider; stor blodmask; EPG; ålder; hästantal; bekämpningsåtgärder; avmaskningsrutiner;

  Abstract : Strongylus vulgaris, or large strongyles, is the most dangerous of the equine endoparasites. Its larvae can cause lethal intestinal infarctions when they move through the horse’s blood vessels. READ MORE

 2. 2. Anthelmintisk effekt av örtblandningen Equus Mundi på cyathostominer

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Isabella Karlsson; [2019]
  Keywords : häst; Equus Mundi; anthelmintika; avmaskning; örter; medicinalväxter; resistens;

  Abstract : Den vanligaste inälvsparasiten hos häst är små blodmaskar. De senaste 10–15 åren har en världsutbredd ökning av resistens mot dagens avmaskningsmedel bevittnats hos hästens små blodmaskar, vilket innebär att färre avmaskningspreparat finns att tillgå och andra metoder krävs för att få bukt med parasitproblemen. READ MORE

 3. 3. Ekologisk påverkan och förvaltning av en invasiv art – den amerikanska minken

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Michelle Entesarian; [2019]
  Keywords : mink; neovision; ekologi; invasiv; artrikedom; förvaltning; strategier; fångredskap;

  Abstract : Den Amerikanska minken (Neovison vison) är troligen främst känd för att vara ett djur som föds upp inom pälsindustrin för dess eftertraktade skinn, men minken har även en roll i ekosystemet. När minken befinner sig utanför sitt hemland utgör den däremot ett hot mot ett flertal arter, vilket är viktigt att ta hänsyn till för att bevara den biologiska mångfalden. READ MORE

 4. 4. Experimental testing of adsorbents for H2S removal in industrial applications : A comparative study on lifetime and cost effectiveness of different materials

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Fanny Boström; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Harmful emissions are a global issue and cause trouble for human health and for the environment. There is a wide variety of pollutants and one pollutant is hydrogen sulfide, H2S, that is a member of the group Volatile Sulfur Compounds. READ MORE

 5. 5. Effects of within-field and landscape factors on Dasineura brassicae in winter oilseed rape cultivations in Skåne, southern Sweden : a field survey with a special approach to pesticide-free control zones

  University essay from SLU/Department of Plant Protection Biology

  Author : Emma Johansson; [2019]
  Keywords : Dasineura brassicae; brassica pod midge; Ceutorhynchus obstrictus; cabbage seedpod weevil; winter oilseed rape; rapeseed crop damages; pesticide-free control zones; withinfield factors; landscape factors;

  Abstract : Winter oilseed rape (Brassica napus) is the most common oilseed crop grown in the province of Skåne in southern Sweden, where this study was performed. B. napus is often associated with various insect pests. This study regards two of these; the cabbage seed weevil (Ceutorhynchus obstrictus) and the brassica pod midge (Dasineura brassicae). READ MORE