Essays about: "Amanda Landstedt"

Found 2 essays containing the words Amanda Landstedt.

 1. 1. En studie av ryggens rörelse hos ridhästar med låggradiga bakbensasymmetrier

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Amanda Landstedt; [2016]
  Keywords : häst; ryggproblem; ryggkinematik; bakbensasymmetrier; Equigate;

  Abstract : Ryggsmärta är en vanlig orsak till prestationsnedsättning hos ridhästar och att diagnostisera orsaken till dessa problem kan vara utmanade. När man studerat ryggkinematik hos hästar har man uppmätt skillnader i rörelsen mellan friska hästar och hästar med ryggproblem. READ MORE

 2. 2. Fodertillgångens och ättidens effekt på hästars välbefinnande

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Amanda Landstedt; [2013]
  Keywords : häst; ätbeteende; ättid; foder; utfodring;

  Abstract : Ättiden kan påverka hästars välmående. Syftet med litteraturarbetet var att studera hur man kan tillgodose hästens behov av att äta en stor del av dygnet, samt anpassa utfodringen inte bara till näringsbehovet utan även behovet av att utföra ätbeteende. READ MORE