Essays about: "Anya Törnkvist"

Found 1 essay containing the words Anya Törnkvist.

  1. 1. Separation med begränsad fysisk kontakt - ett sätt att minska stressen och öka välfärden för ko och kalv inom mjölkproduktionen?

    University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

    Author : Anya Törnkvist; [2012]
    Keywords : ko-kalv separation; ekologisk mjölkproduktion; välfärd; stress; etologi; beteende;

    Abstract : Separation av ko och kalv sker tidigt inom både konventionell och ekologisk mjölkproduktion. Enligt KRAV:s tidigare regler skulle ko och kalv gå tillsammans under råmjölksperioden, det vill säga de första fyra dygnen. READ MORE