Essays about: "Communication Management"

Showing result 1 - 5 of 1524 essays containing the words Communication Management.

 1. 1. The Challenges of a Swedish SME in Entering the Chinese market - A case study on the market entry process of Cibes Lift Group AB to the Chinese market

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Malthe Vesström; Syed Nabil Raiyan; [2019-03-19]
  Keywords : SME; internationalization; emerging market; China; barriers; internal; external; challenges;

  Abstract : MSc in International Business and Trade.... READ MORE

 2. 2. Students' Perception of Class Interrelationships and its Relation to Students' Sex, School Satisfaction, School Absenteeism and School Achievement

  University essay from

  Author : Sörensen Frantzich; [2019-03-11]
  Keywords : interpersonal relations; peer relations; student; relations; student interaction; student-student relationships; high school; upper secondary school; classroom environment; classroom climate; classroom management; classroom dynamics;

  Abstract : Purpose: The aim of the present study is to explore how upper secondary schoolstudents’ perceive group dynamic aspects of the interrelationships in theirclass and how these perceptions are related to Sex, SchoolSatisfaction, Absenteeism and Achievement.Theory: Group Dynamic TheoryMethod: Quantitative (means, standard deviations, factor analysis, bivariatecorrelations and multiple linear regressions)Results: Students' perception of the group dynamic aspects of their classinterrelationships showed no significant sex differences. READ MORE

 3. 3. Students' Perception of Class Interrelationships and its Relation to Students' Sex, School Satisfaction, School Absenteeism and School Achievement

  University essay from

  Author : Emma Frantzich Sörensen; [2019-01-30]
  Keywords : interpersonal relations; peer relations; student; relations; student interaction; student-student relationships; high school; upper secondary school; classroom environment; classroom climate; classroom management; classroom dynamics;

  Abstract : The aim of the present study is to explore how upper secondary schoolstudents’ perceive group dynamic aspects of the interrelationships in theirclass and how these perceptions are related to Sex, SchoolSatisfaction, Absenteeism and Achievement.Theory: Group Dynamic TheoryMethod: Quantitative (means, standard deviations, factor analysis, bivariatecorrelations and multiple linear regressions)Results: Students' perception of the group dynamic aspects of their classinterrelationships showed no significant sex differences. READ MORE

 4. 4. State-Of-The-Art on [email protected] System Architectures

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Author : Benjamin Heravi; [2019]
  Keywords : EHealth; Wireless; eHealth security; cloud services;

  Abstract : With growing life expectancy and decreasing of fertility rates, demands of additional healthcare services is increasing day by day. This results in a rising need for additional healthcare services which leads to more medical care costs. Modern technology can play an important role to reduce the healthcare costs. READ MORE

 5. 5. Kommunikation och samordning i ett älgförvaltningsområde : om procedurer för översättning av kunskap och perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jonatan Fogel; [2019]
  Keywords : samverkan; älgförvaltning; adaptiv förvaltning; praktisk teori; symbolisk interaktionism; översätta kunskap; översätta perspektiv; deltagande; kommunikation;

  Abstract : Älgen anses vara en symbolart för svenska skogen och i Sverige finns en lång tradition av att förvalta vår älgstam. Dagens älgförvaltning är ekosystembaserad, adaptiv och lokal förankrad med fokus på samverkan mellan aktörer som påverkar älgstammen för att nå älgförvaltningens mål ”en älgstam av hög kvalitet i balans med foderresurserna”. READ MORE