Essays about: "Experiential Landscape Approach"

Found 5 essays containing the words Experiential Landscape Approach.

 1. 1. Dagsljus som landskapsarkitektoniskt designelement

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Maja Henoch; Sanna Säfström; [2018]
  Keywords : dagsljus; naturligt ljus; immaterial; immaterialitet; dagsljusdesign; designelement;

  Abstract : I detta examensarbete undersöks dagsljus utifrån flera olika perspektiv genom litteraturstudier, fältstudier och konceptutveckling med målet att finna relevanta kopplingar till landskapsarkitekturen. De frågor vi söker svar på genom uppsatsen berör dags ljusets egenskaper och upplevelsevärden som landskaps arkitektoniskt designelement i en urban kontext. READ MORE

 2. 2. On site/in studio: scale 1:1 sketching as an approach to a project in landscape architecture

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emilia Molin; [2018]
  Keywords : sketching; scale 1:1; design method; design tools; design process; landscape representation; Högdalstopparna;

  Abstract : This thesis project explores scale 1:1 sketching on site as an approach to a project in landscape architecture. The aim is to understand how scale 1:1 sketch work on site and sketch work in studio can complement each other in the design process and contribute to proposals for site which are sensitive to existing qualities experienced on site. READ MORE

 3. 3. Stora torget i Uppsala : en studie om användning och upplevelse

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Backmann; [2016]
  Keywords : Experiential Landscape Approach; det offentliga rummet; mänsklig aktivitet; observation; Stora torget; torg;

  Abstract : Diskussionen om den sociala aspekten av stadsplanering är ständigt aktuell. I stadskärnorna är parkerna och torgen viktiga offentliga ytor där människor kan mötas, men torgens funktion har varierat under historien. Vad fyller torgen egentligen för funktion idag? Jag har i min uppsats undersökt Stora torget i Uppsala. READ MORE

 4. 4. Gestaltning för innergården Linné : om gestaltningsprocessen i en historisk miljö

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Helena Åström; [2012]
  Keywords : dilemma-tes-metoden; Experiential Landscape Analysis; gestaltningsprocess; historiska miljöer; landskapsarkitektur; omgestaltning;

  Abstract : Våra städer är i ständig förändring. Material slits, växter och träd åldras eller dör, stilideal och behov skiftar med tiden. Landskapsarkitekten ställs ofta inför uppdraget att omgestalta platser för att förnya eller anpassa dem i enlighet med nya krav och önskemål. READ MORE

 5. 5. Efter nolltoleransen : nyttan av laglig graffiti

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Oskar Rendel; [2012]
  Keywords : landskapsarkitektur; graffiti; funktion; nolltolerans; klotterpolicy; Stockholm;

  Abstract : Det här är ett examensarbete på 30 hp utfört 2012 på vid institutionen för stad och land på SLU i Ultuna. Bakgrunden är att Stockholm under flera års tid har haft en väldigt repressiv inställning gentemot fenomenet graffiti, det brukar kallas för nolltoleransen. READ MORE