Essays about: "Hanna Backmann"

Found 2 essays containing the words Hanna Backmann.

 1. 1. Ett grönt mellanrum i Gottsunda : om att lyfta dess upplevelsevärde och tydliggöra dess karaktär genom gestaltning

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Backmann; Hanna Sohl; [2019]
  Keywords : urban grönska; bostadsnära natur; upplevelsevärde; karaktär; naturupplevelse; grönstråk; gröna mellanrum;

  Abstract : Arbetet syftar till att uppmärksamma de bostadsnära och naturlika mellanrummens upplevelsevärden genom att undersöka karaktären och kvaliteter hos ett grönt mellanrum i Gottsunda. Med idéförslag i form av tillägg visar arbetet på hur mellanrummets karaktär kan förstärkas. I takt med att storstäderna växer minskar grönytorna. READ MORE

 2. 2. Stora torget i Uppsala : en studie om användning och upplevelse

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Backmann; [2016]
  Keywords : Experiential Landscape Approach; det offentliga rummet; mänsklig aktivitet; observation; Stora torget; torg;

  Abstract : Diskussionen om den sociala aspekten av stadsplanering är ständigt aktuell. I stadskärnorna är parkerna och torgen viktiga offentliga ytor där människor kan mötas, men torgens funktion har varierat under historien. Vad fyller torgen egentligen för funktion idag? Jag har i min uppsats undersökt Stora torget i Uppsala. READ MORE