Essays about: "External Threats"

Showing result 1 - 5 of 71 essays containing the words External Threats.

 1. 1. THE IMPACT OF THE INTERNET OF THINGS ON ESTABLISHED BUSINESS MODELS - A multiple case study of Swedish insurance companies

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Simon Emanuelsson; [2019-07-09]
  Keywords : Insurance; Internet of Things; IoT; Business Model; Business Model Canvas; Business Model Innovation;

  Abstract : Master’s Degree Project in Innovation and Industrial Management. Master’s Degree Project in Innovation and Entrepreneurship... READ MORE

 2. 2. Hur påverkas fjällbärande reptiler av klimat- och habitatförändringar?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Karin Jannerman; [2019]
  Keywords : fjällbärande reptiler; klimatförändringar; habitatförstörelse; termoreglering; reproduktion; effekter;

  Abstract : Fjällbärande reptiler (Squamata) är en av de artrikaste ordningarna bland ryggradsdjuren och innefattar ormar, ödlor och masködlor. De finns utspridda på alla kontinenter förutom Antarktis och har anpassat sig till många olika habitat och miljöer. READ MORE

 3. 3. Towards Machine Learning Inference in the Data Plane

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Author : Jonatan Langlet; [2019]
  Keywords : Machine learning Data Plane SmartNIC Artificial Neural Network Inference Flow Classification;

  Abstract : Recently, machine learning has been considered an important tool for various networkingrelated use cases such as intrusion detection, flow classification, etc. Traditionally, machinelearning based classification algorithms run on dedicated machines that are outside of thefast path, e.g. on Deep Packet Inspection boxes, etc. READ MORE

 4. 4. Artificial Intelligence for Sustainability. On theoretical limitations, practical potentials and political discourses

  University essay from Lunds universitet/LUCSUS

  Author : Annika Kettenburg; [2019]
  Keywords : artificial intelligence; immanent critique; critical discourse analysis; sustainability science; critical theory of technology; Social Sciences;

  Abstract : Several governments recently adopted strategies to facilitate the development of artificial intelligence (AI), one of the reasons being the pursuit of sustainability – a claim with little scientific grounding so far. In this thesis, I strived to outline the scope of AI’s potentials by showing i) the limits of its theoretical and practical usefulness and ii) the political barriers to using it for sustainability. READ MORE

 5. 5. Hur kan relationen mellan djurskyddsinspektören och djurhållaren förbättras?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Jennifer Johansson; [2018]
  Keywords : djurskydd; attityder; lagstiftning; länsstyrelse;

  Abstract : För att säkerställa att djurskyddet ute på gårdarna i Sverige motsvarar kraven i nationell lagstiftning samt EU-lagstiftning utförs offentliga kontroller. Ansvaret för den offentliga kontrollen åligger landets 21 länsstyrelser. Jordbruksverkets uppgift är att vara med och samordna länsstyrelsernas arbete. READ MORE