Essays about: "FARM"

Showing result 1 - 5 of 1514 essays containing the word FARM.

 1. 1. Swedish Offshore Wind : Modelling development pathways to commercial viability

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Siddharth Iyer; [2023]
  Keywords : ;

  Abstract : Offshore wind will play an important role in Sweden’s fossil-free energy future. Although Sweden has many offshore wind farms in the planning and approval stages, few projects have been built, and little public research on which offshore wind areas and individual farms are most economically viable. READ MORE

 2. 2. Bacteria in the vagina during the estrous cycle in mares

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Timjan Åkerholm; [2023]
  Keywords : artificial insemination; bacteriology; breeding; embryo transfer; equine reproduction; estrous cycle; ovulation; stud farm; vagina;

  Abstract : An understanding of the normal bacterial flora of any organ is essential to provide the background to conditions and interventions that might cause the flora to change. In the vagina of the mare, a change of bacterial flora could be induced by introduction of semen, treatment with antibiotics, backflow from an unhealthy uterus etc. READ MORE

 3. 3. Riskfaktorer för Strongylus vulgaris – en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Jessica Lernå; [2023]
  Keywords : Strongylus vulgaris; blodmask; stor blodmask; häst; avmaskning; riskfaktorer;

  Abstract : I stort sett exponeras alla betande hästar för endoparasiter någon gång under sin levnad. Strongylus vulgaris, en av hästens stora blodmaskar, anses vara den hästparasit som är mest patogen och kan orsaka skador som är direkt fatala. Strongylus vulgaris har en fekal-oral livscykel som tar cirka sex till sju månader att fullborda. READ MORE

 4. 4. Påverkas totalproteinnivåer i blodprov från kalvar av att blodprovet inte centrifugeras samt av hemolys?

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Linn Ambjörnsson; [2023]
  Keywords : råmjölk; refraktometer; blodprov; kalvhälsa; Brix;

  Abstract : Råmjölken innehåller livsviktiga antikroppar som ger kalven dess immunförsvar under de första månaderna i livet. För att kontrollera att kalven fått i sig en tillräcklig mängd antikroppar tas ett blodprov och detta serum analyseras med avseende på antikroppar. READ MORE

 5. 5. Major Component Replacement on Floating Wind Turbines

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Kilian Galle; [2023]
  Keywords : ;

  Abstract : Among the challenges that floating offshore wind (FOW) energy faces today, operation and maintenanc ecosts, and especially major component replacements (MCR), are an important cost reduction lever. MCRs are defined as any failure on a wind turbine requiring the change of an entire main component of the turbine, such as a gearbox, generator, blade, nacelle, etc. READ MORE