Essays about: "Fredrik Lütz"

Found 1 essay containing the words Fredrik Lütz.

  1. 1. The Rate of Rates: A Study in User Rating Percentage and Satisfaction Based on Design Choices

    University essay from Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

    Author : Hanna Bayerlein; Fredrik Lütz; [2020]
    Keywords : Customer satisfaction; User rating; Rating systems; Call Quality; User Experience; Technology and Engineering;

    Abstract : Användarupplevelse och kundens nöjdhet vid användning av mjukvara blir en allt viktigare del av utvecklingen av digitala tjänster. Vi som användare är vana vid lättförståeliga flöden och snabba responstider, ett krav som ställs allt mer för digitala tjänster, då utbudet och konkurrensen mellan dessa växer varje dag. READ MORE