Essays about: "HP"

Showing result 1 - 5 of 183 essays containing the word HP.

 1. 1. Flygmekanik i sidledsmanöver hos Svartvit flugsnappare (Ficedula hypoleuca)

  University essay from Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Author : Ludwig Nilsson; [2019]
  Keywords : Biology and Life Sciences;

  Abstract : There is not much research done regarding maneouvering flight on Birds. What has been done surrounding the area usually involves steady flight and not maneuvering. For the most part studies concern bats, insects or hummingbirds. READ MORE

 2. 2. A Search for Neonicotinoid Binding Sites in the Optic Lobes of Honeybees and Blowflies

  University essay from Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Author : Ashley Hulcoop; [2019]
  Keywords : Biology and Life Sciences;

  Abstract : Neonicotinoid insecticides are agonists to nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) in the brains of insects. At sub-lethal doses these chemicals cause behavioral abnormalities in several bee species, reducing overall fitness. nAChRs expressed in the optic lobes of insects bind neonicotinoids, thus may be involved in these behavioral changes. READ MORE

 3. 3. Changes in food choice during a weight loss trial with dietary treatment in postpartum women with overweight or obesity

  University essay from Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Author : Jennie Maley; [2018-10-10]
  Keywords : Postpartum; food choice; overweight; obesity; diet intervention; weight loss; postpartum; livsmedelsval; övervikt; fetma; kostintervention; viktminskning;

  Abstract : Titel:Förändringar i livsmedelsval under en viktminskningsstudie medkostbehandling bland kvinnor med övervikt eller fetma efter graviditetKurs: MED730, Självständigt arbete i klinisk nutrition, 30 hpNivå: Avancerad nivåTermin/år: Vt/2017Handledare: Ena HuseinovicExaminator: Frode SlindeNyckelord:postpartum, livsmedelsval, övervikt, fetma, kostintervention,viktminskningBakgrund: Övervikt och fetma är ett växande problem i världen och är riskfaktorer för sjukdomarsåsom hjärt- kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Graviditet kan orsaka övervikt eftersomen del kvinnor har stor viktökning under graviditeten och behåller viktökningen efterförlossning. READ MORE

 4. 4. Law and Care The relationship between contemporary Nordic firearms law and conservation.

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Author : Victor Klinge; [2018-06-25]
  Keywords : Firearms conservation; Firearm laws; Defence museums; Caring for firearms; Conservation and Law; Nordic firearms law and conservation; Storing firearms;

  Abstract : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2018:14.... READ MORE

 5. 5. PICASSO UNDER INVESTIGATION Condition Assessment of the Acrobat Family by Pablo Picass

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Author : Eleonora Papa; [2018-05-07]
  Keywords : Pablo Picasso; cardboard; optical microscopy; multispectral imaging; fiber analysis;

  Abstract : Uppsats för avläggande av filosofie Kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot konservering2017, 15 hpGrundnivå2017:21.... READ MORE