Essays about: "Integrated Risk Management"

Showing result 1 - 5 of 73 essays containing the words Integrated Risk Management.

 1. 1. Skyfallshantering med blågrön infrastruktur : gestaltningsarbete avseende skyfallshantering för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Siri Fogelberg; Frida Gissén; [2019]
  Keywords : skyfallshantering; landskapsarkitektur; blågrön infrastruktur; klimatanpassnig; gestaltning; vattenmagasinering; skyfall;

  Abstract : Runt om i världen dör allt fler människor till följd av skyfall och extremväder. I och med klimatförändringarna väntas även Sverige få fler och större skyfall. När en katastrof inträffar är behovet av att samhällsviktig verksamhet fungerar som störst. READ MORE

 2. 2. Managing the Risks and Uncertainties of Brexit: A multiple-case study on Swedish SMEs with exposure towards the UK

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Gustav Meuller; Jonatan Åkesson; [2018-07-03]
  Keywords : SMEs; Brexit; International Business; Risk Management; Risk; Uncertainty; Political Risk; Planning School; Adaptive School;

  Abstract : MSc in International Business and Trade.... READ MORE

 3. 3. Can institutions be designed? : analysing the challenges to implementation of IWRM in Kyrgyzstan from post-institutional perspective

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Zhypargul Turmamatova; [2018]
  Keywords : integrated water resource management; post-institutional theory; Kyrgyzstan; water governance; institutional bricolage;

  Abstract : The concept of Integrated Water Resources Management (IWRM) was developed in response to the growing concerns over water use worldwide. In Kyrgyzstan environmental changes, glacial melt, a growing population and increasing industrial needs for water call for the development of sustainable ways of water use. READ MORE

 4. 4. Spatial Data Harmonisation in Regional Context in Accordance with INSPIRE Implementing Rules

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Luka Jovicic; [2018]
  Keywords : geography; GIS; INSPIRE; data harmonisation; spatial data; Western Balkans; geology dataset; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Spatial data seamless exchange and interoperable usage has become a necessity in efficient data management and competitive positioning in the European Union. Conceptual and technical framework for the spatial data and services interoperability is specified within the EU INSPIRE Directive. READ MORE

 5. 5. Visa vattnet! : gestaltning av Hospitalparken i Ulleråker

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Fredrika Thomasdotter; Helena Payne; [2018]
  Keywords : dagvattenhantering; öppen dagvattenhantering; dagvattendesign; försedimentationsdamm; svackdike; Hospitalparken; Ulleråker;

  Abstract : Vatten är ständigt närvarande både som resurs och problematik. Dagvatten definieras som allt ytligt regn- och smältvatten, och är något som förväntas öka volymmässigt med klimatförändringarna. READ MORE