Essays about: "Integrated Value Creation"

Showing result 1 - 5 of 30 essays containing the words Integrated Value Creation.

 1. 1. The Application and Implementation of Integrative Sustainability within Swedish SMEs - a Practical Perspective

  University essay from Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Author : Maximilian Cojocea; Andreas Lundin; [2019]
  Keywords : Integrative Sustainability; Integrated Value Creation; Real Value; Corporate Social Responsibility; Small and Medium-sized Businesses; Shared Value; Sustainability in Business; Triple Bottom Line;

  Abstract : In light of a stronger recognition of the need for sustainable business practices as “business as usual” no longer presents itself as a viable option, this study aims to cast light on the current work of Swedish SMEs with integrative sustainability. Within the academic field of sustainability in business, the latest years have seen the emergence of multiple frameworks that promote a holistic sustainability approach to conducting business. READ MORE

 2. 2. Promoting sustainability by spreading the Integrated Profit and Loss (IP&L™) framework : A multiple case study approach in the forest- and water industry

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Samuel Rönnbäck; [2019]
  Keywords : Sustainability; evaluating performance; value creation; Industry collaboration;

  Abstract : The integrated profit and loss (IP&L™) model is a model that provides a holistic performance evaluation of the organisation. The purpose of this study has been to explore how IP&L™ can be used in a wider setting and contribute towards more sustainable practices for an industry. READ MORE

 3. 3. Transformation in the Era of Digitization : A study of organizations implementing digital transformation projects with integrated project management and change management

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Ma. Concepcion Macalintal; Elena Chepkasova; [2017]
  Keywords : project management; change management; digital transformation; digitization; agile methodology;

  Abstract : Digital Transformation (DT), being the latest trend for business transformation and organizational change, synchronizes business processes and integrates information technology leading to operational efficiency and innovation which contributes to overall business strategy. However, aligning technology and processes with people within the organization and the customers remains a challenge. READ MORE

 4. 4. All you have to do is ask: Innovation and value creation in the post-consumer apparel industry

  University essay from Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Author : Danielle Arzaga; [2017]
  Keywords : clothing take back; closed-loop business model; reverse supply chain; remanufacturing; apparel industry; Business and Economics;

  Abstract : This study aims to explore the development of a self-motivated (e.g. not policy or regulation initiated) closed-loop, clothing take-back program within a large sized enterprise in the fashion/apparel industry. READ MORE

 5. 5. Co-Creation : A platform to create more loyal and long-term customer relationships in the aviation supply industry.

  University essay from Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Author : Sandor Niklas; [2017]
  Keywords : Co-Creation; innovation; collaboration; customer loyalty; customer engagement; value creation; understanding customer needs; customer satisfaction; customer knowledge management; customer experience; Kvalitetsteknik; ledarskap; polismyndigheten; ledarskapsutveckling;

  Abstract : Syftet med denna studie har varit att bidra till ökad medvetenhet, förståelse och kunskap om Co-Creation. Genom att fokusera på flygindustrin som är mycket bekant för författaren är syftet med studien och forskningen att bättre förstå hur flygbolagen ser på samverkan och fördelar eller potentiella nackdelar med att använda Co-Creation för att driva ett mer integrerat samarbete mellan kunderna och leverantörer. READ MORE