Essays about: "Ivan Fradinho Bastos"

Found 1 essay containing the words Ivan Fradinho Bastos.

  1. 1. Marketing Introduction Plan for the New Generation of Sustainable Circuit Breakers LTA 420 kV : A real-life case for implementation at Hitachi ABB Power Grids

    University essay from KTH/Kemiteknik

    Author : Ivan Fradinho Bastos; [2021]
    Keywords : high-voltage circuit breaker; SF6-free circuit breaker; sustainable circuit breaker; eco-efficient high-voltage circuit breaker; market introduction plan; högspänningsbrytare; SF6-fri strömbrytare; hållbar strömbrytare; miljöeffektiv högspänningsbrytare; marknadsintroduktionsplan;

    Abstract : En strömbrytare är en säkerhetsanordning som är utformad för att bryta strömmen om ett problem uppstår. Det finns ett flertal olika typer av brytare beroende vilket spänningsområde som avses. Brytare för lågspänning används för hushållsapparater, medan högspänningstyper används för överföring av spänning i elnätet. READ MORE