Essays about: "Jannike Ring"

Found 2 essays containing the words Jannike Ring.

 1. 1. Den hanliga utterns reproduktion i Sverige (Lutra lutra)

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Jannike Ring; [2019]
  Keywords : europeisk utter; Lutra lutra; reproduktion; hanlig; säsong;

  Abstract : Den Europeiska utterns (Lutra lutra) reproduktion, i synnerhet den hanliga, har trots sin historia av troligtvis miljögiftsorsakade reproduktionsstörningar inte blivit grundligt studerad. I norra Sverige har en säsongsvarierad reproduktion men med en fysiologisk möjlighet att reproducera sig året runt som ytterligare riskreduktion observerats hos honorna. READ MORE

 2. 2. Miljögifter – ett hot mot isbjörnens överlevnad?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Jannike Ring; [2014]
  Keywords : isbjörn; miljögifter; klimatförändring; organokloriner; kvicksilver; PCB; DDT; PFC; polar bears; climate change; pollutans; organochlorines; mercury;

  Abstract : De rådande klimatförändringarna drabbar Arktis och dess isbjörnar hårt. Smältande isar frigör miljögifter som i årtionden lagrats upp och kan nu ta sig in i och biomagnificeras i den marina näringskedjan, där isbjörnen som toppredator utsätts för hög toxisk stress. READ MORE