Essays about: "Johanna Bergström"

Found 4 essays containing the words Johanna Bergström.

 1. 1. Medarbetarengagemang vid arbete på distans

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Johanna Bergström; Elina Gildebrand Franzkeit; [2021]
  Keywords : Employee engagement; remote work; personality traits; pandemic; medarbetarengagemang; distansarbet; personlighetsdrag; pandemi; Social Sciences;

  Abstract : The purpose of this thesis was to investigate factors impacting employee engagement, with a focus on the recent increased trend of working remotely. We raised the question: How is the individual employee engagement impacted by the degree of remote work? Are the mediating factors gender, age, commuting time, number of adults and children in household and home office satisfaction related to employee engagement? We chose a quantitative research method to conduct an internet survey with a convenience sample (N = 138) where the survey was distributed to our connections on social media, primarily LinkedIn and Facebook, and two selected companies. READ MORE

 2. 2. Value stream mapping at SAAB Aeronautics

  University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Author : Linda Bergström; Johanna Säreborn; [2017]
  Keywords : Saab Aeronautics; Servistik; materialförsörjning; interntransporter; flödeskartläggning; taktökning; linjeflöde.;

  Abstract : Detta examensarbete handlar om att skapa en flödeskartläggning samt utvärdera materialförsörjningen mellan Saab Aeronautics och deras tredjepartslogistiker Servistik. Servistik försörjer Saabs produktion med material och dylikt med hjälp av det s.k. linjeflödet på vilket transporterna sker. READ MORE

 3. 3. ”Are you watching closely?”

  University essay from Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Author : Johanna Joona Bergström; [2015]
  Keywords : Klippning; film; vilseledande narrativ; klippteknik; tid; kontinuitet; diskontinuitet; The Prestige;

  Abstract : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur klippning har bidragit till att förstärka det vilseledande narrativet i filmen The Prestige (2006). Tre scener som anses vara betydelsefulla för filmens vilseledande narrativ har analyserats, för att fastställa vad som händer med berättandet i filmen när olika klipptekniker används och hur klippningen bygger upp den här typen av narrativ. READ MORE

 4. 4. Pharmaceutical Patent Strategies : The Competition between Originator and Generic Companies within the European Union

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Author : Johanna Bergström; [2010]
  Keywords : Pharmaceutical products; patents; abuse of dominant position; patent strategies; AstraZeneca;

  Abstract : The pharmaceutical market is a billon euro industry and the competition on the market is highly intensive. Primarily there are two competitors on the market, partly the originators which provide the market with new drugs, and partly the generics which produce copies of the originators‟ drugs. READ MORE