Essays about: "Linda Lagerstedt"

Found 1 essay containing the words Linda Lagerstedt.

  1. 1. Passive Houses - a study in why it is not built more

    University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikTekniska högskolan

    Author : Linda Lagerstedt; [2013]
    Keywords : Passivhus; studie; Sverige; lågenergihus; energieffektiv; energiförbrukning;

    Abstract : Det blir allt mer intressant och aktuellt med klimatsmarta lösningar inom flera områden i samhället, inom boendet finns en mängd olika lösningar och alternativ för den som vill minska sin energiförbrukning. Något som trots sin mycket miljövänliga och energieffektiva utformning inte fått så stort genomslag i detta sammanhang är passivhusen. READ MORE