Essays about: "Malmö Sydost"

Found 1 essay containing the words Malmö Sydost.

  1. 1. Offentlig-privat samverkan för en hållbar stadsutveckling : innovationsplattform Malmö Sydost som samverkansarena

    University essay from SLU/Department of People and Society

    Author : Alexander Åstrand; Peter Sannestad; [2015]
    Keywords : samverkan; offentlig-privat; governance; utmaningsdriven innovation; public-private partnership; triple helix; innovationsplattformar; Malmö Sydost; Samverkan för odling och gemenskap; samverkansmodeller; privata fastighetsägare; Lindängen; Malmö stad;

    Abstract : Fokus i den här uppsatsen är förlagt på samverkan mellan offentliga och privata aktörer inom en hållbar stadsutvecklingskontext. Det teoretiska ramverket behandlar processer som ligger till grund för offentlig-privat samverkan och berör bland annat governance, public-private partnerships, triple helix samt utmaningsdriven innovation. READ MORE