Essays about: "Moa Olsson"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words Moa Olsson.

 1. 1. Sustainable certifications in the public procurement by municipalities of IT-products

  University essay from Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Moa Glansén; Elin Olsson; [2018-06-26]
  Keywords : Sustainability; Public procurement; Eco-label; Certification; Municipality;

  Abstract : There are many different approaches to combat sustainability challenges, one of them being the use of certifications. The purpose of this thesis is to gain an understanding of the motives to include sustainability in public procurement, with focus on sustainable certifications. READ MORE

 2. 2. Preparation of Lignin Diesel : Experimental and Statistical Study of the Biodiesel Preparation Process from a Pulp- and Paper Industry Residual Product

  University essay from Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Author : Moa Olsson; [2015]
  Keywords : lignin; biodiesel; oxidative ammonolysis; lignin; biodiesel; oxidativ ammonolys;

  Abstract : The use of fossil fuels is depleting the petroleum resources and the emissions exhausted during the use is contributing to the planets temperature rise, glaciers reciding and rised sea level etc. In a global perspective, the liquid petroleum fuels are dominating the fuel market. In the coming ten years, the use of liquid fuels is expected to grow. READ MORE

 3. 3. Flytande sågklassläggning på Iggesunds sågverk

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Moa Olsson; [2014]
  Keywords : flytande sågklassläggning; ekonomisk konsekvens; stockoptimering; värdeoptimering; timmersortering; floating timber sorting; economic consequence; log optimization; value optimization; timber sorting;

  Abstract : Syftet med denna studie är att beräkna de ekonomiska konsekvenserna för Iggesunds sågverk att övergå från diameterbaserad sågklassläggning, som används i dagsläget, till flytande sågklassläggning för delar av sågverkets timmerkurva. Huvudfrågeställningen indelades i olika delfrågor som undersökte hur volym- och värdeutbytet, planerbarheten och produktiviteten påverkades. READ MORE

 4. 4. Har mediebyråer framtidstro på papper som kommunikationsmedel?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Anna Ahlgren ; Moa Olsson; [2012]
  Keywords : Annonsering; reklaminvestering; kvalitativ metod; tryckta kommunikationskanaler;

  Abstract : Sedan introduktionen av nya medier som internet, har tidningsbranschen drabbats hårt med minskande upplagor som följd, både i Sverige och internationellt. Samma scenario kan skönjas för tidskrifterna. READ MORE

 5. 5. Utrustning och utrymmen för uppbyggnad av en rehabiliteringsavdelning för hundar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Moa Olsson; [2012]
  Keywords : rehabilitering; fysioterapi; sjukgymnastik; hund; redskap; djuromvårdnad;

  Abstract : Physical rehabilitation is a constantly growing field in veterinary nursing. To build a physical rehabilitation center for dogs you need personnel with adequate education and knowledge. In spite of good knowledge it can be hard to know which areas and equipment necessary for the work. READ MORE