Essays about: "asylum seekers under international law"

Showing result 1 - 5 of 24 essays containing the words asylum seekers under international law.

 1. 1. Fortress Europe - A discussion of EU border policy post 2015, in light of the 1951 Refugee Convention

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Felicia Smith; [2021]
  Keywords : EU law; public international law; Law and Political Science;

  Abstract : År 2021 infaller 70års jubiléet av 1951 års flyktingkonvention – en historisk överenskommelse och garant för mänskliga rättigheter som ger människor som riskerar att utsättas för förföljelse i sitt hemland rätten att söka skydd i en annan stat. Genom flyktingkonventionen får flyktingar rätt till flertalet rättigheter och alla personer som uppfyller flyktingdefinitionen har rätt att söka skydd i någon av de 150 stater som anslutit sig till konventionen, inkluderat EU:s medlemsländer. READ MORE

 2. 2. Outsourcing Asylum: The EU Disembarkation Centers Proposal

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Karolin Jönsson; [2019]
  Keywords : EU law; International law; Asylum; Non-refoulement; Integrated Border Management; Jurisdiction; Law and Political Science;

  Abstract : Denna uppsats har undersökt den externa utvecklingen av EUs asylpolicy. Uppsatsen har beskrivit att EUs Asylsystem, the Common European Asylum System (CEAS), har allt sedan sitt upprättande varit baserad på idén om att en förstärkning av EUs yttre gränser är en förutsättning för upprätthållandet av ett inre gemensamt område utan interna gränser. READ MORE

 3. 3. Age Assessment of Unaccompanied Minors in Sweden and the Rights of Children

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Emil Johansson; [2019]
  Keywords : EU law; public international law; age assessment; unaccompanied minor; migration; asylum; Sweden; medical age assessment; radiological age assessment; benefit of the doubt; burden of proof; burden of inquiry; children s rights; human rights; medicinska åldersbedömningar; åldersbedömning; RMV; shared duty of fact finding; presumption of minority; prima facie child; Law and Political Science;

  Abstract : In 2015, Sweden saw a large influx of asylum-seekers into the country, many of whom claimed to be unaccompanied minor. Without personal documents to attest their age, the authorities often doubted these claims of minority, prompting a need for age assessment. READ MORE

 4. 4. Locked in Limbo: Administrative Detention of Asylum Seekers in Sweden and the Diverging Perspectives of the Strasbourg Court and the Human Rights Committee

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Aylin Bahmanyar; [2019]
  Keywords : Administrative Detention; Asylum seekers; Deportation; Human Rights; European Convention on Human Rights; International Covenant on Civil and Political Rights Mänskliga rättigheter; Verkställighetsförvar; Förvarstagande av Asylsökande; EKMR; Utlänningslagen; Människorättskommittén; Law and Political Science;

  Abstract : Due to the large influx of persons seeking refuge within European states in recent years, measures which control the entry, residence and expulsion of aliens have increased both in use and intensity. An example of such a measure is the detention of asylum seekers for administrative reasons. READ MORE

 5. 5. Shifting the Burden: On the Legal Nature of the EU-Turkey Statement

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Karin Åberg; [2018]
  Keywords : EU; Turkey; Readmission; Agreement; Statement; Informalization; Crisis; Law and Political Science;

  Abstract : Den 18 mars 2016 publicerade Europeiska Rådet en överenskommelse på sin hemsida. Den blev känd som ’EU-Turkiet-avtalet’ och gick ut på att asylsökande skickas tillbaka från de grekiska öarna till Turkiet. I utbyte får Turkiet bl a ekonomisk kompensation och ökade chanser till visafrihet och EU-medlemskap. READ MORE