Essays about: "Oskar Blomé"

Found 1 essay containing the words Oskar Blomé.

  1. 1. Konst – ett verktyg för att appropriera rum

    University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Oskar Blomé; [2023]
    Keywords : appropriation; konst; deltagande; planering;

    Abstract : Kan konst användas som ett verktyg för att bidra till att medborgare känner större tillhörighet i sin närmiljö, och i så fall hur? För att skapa tillhörighet i sin närmiljö bör medborgare appropriera den. Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilka sätt konst har använts av konstnärer tillsammans med medborgare för att appropriera rum, samt att se vilka positiva och negativa sidor konst har som verktyg för att appropriera rum. READ MORE