Essays about: "PROJECTS"

Showing result 1 - 5 of 3137 essays containing the word PROJECTS.

 1. 1. Corrupted Estimates? Response Bias in Citizen Surveys on Corruption

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Author : Mattias Agerberg; [2019-02-26]
  Keywords : Corruption perceptions; Corruption experiences; Response bias; Survey experiment;

  Abstract : There is now a near consensus among researchers about the destructive consequences of corruption. In the light of this, measuring corruption has become a global industry. An important and commonly used data source are several large-scale multi-country projects that survey citizens directly about their perceptions and experiences of corruption. READ MORE

 2. 2. Bilfritt boende – vägen framåt för en hållbar mobilitet? : en fallstudie av Cykelhuset Ohboy

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Filip Arnehed; [2019]
  Keywords : bilfritt boende; bilfri utveckling; parkering; parkeringsnormer; parkeringstal; bilpool; hållbar stadsutveckling;

  Abstract : Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad kunskap om bilfritt boende som verktyg för hållbar mobilitet. Ett av de främsta verktyg som kommuner har för att styra mot en minskad andel bilresor är just parkering. READ MORE

 3. 3. Ett gestaltningsförslag i Sege park Malmö : socialt hållbar gestaltning i en kulturhistorisk värdefull miljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sara Pettersson; [2019]
  Keywords : Sege park; hållbarhet; social hållbarhet; förtätning; gestaltning; socialt hållbar gestaltning; kulturhistorisk miljö;

  Abstract : Detta examensarbetet handlar om Sege park, ett gammalt sjukhusområde som byggdes på 1930- talet i Malmös östra utkant. Det gamla sjukhusområdet ska idag byggas om till bostadsområde och samtidigt förtätas. Projektet beskrivs som ett ”spjutspetsprojekt” där nya innovativa lösningar skall testas med hållbarhet i fokus. READ MORE

 4. 4. Inductively-Coupled Plasma Etching for Nanoimprint Si-masters

  University essay from Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Author : Oskar Boström; [2019]
  Keywords : NIL; Semiconductor; EBL; SEM; ICP-RIE; Fluorine Etching; Physics; Technology and Engineering;

  Abstract : In the last decades, engineers have been pushing semiconductor technology towards fabricating ever smaller devices, and will eventually pass the lower limit of currently commonplace optical lithographic techniques. New techniques have been developed, such as nanoimprint lithography. READ MORE

 5. 5. Gestalta för vardagsrörlighet : ett gestaltningsexempel i Folkparken i Lund

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Alma-Lena Slipac; Saga Thornberg; [2019]
  Keywords : vardagsrörlighet; fysisk aktivitet; folkhälsa; offentliga miljöer; parkmiljö; landskapsarkitektur; gestaltningsverktyg;

  Abstract : Stillasittande är ett stort problem och dagens fysiska miljöer stödjer inte vardagsrörlighet i den omfattning som behövs. Situationen bidrar till att fler och fler har en ohälsosam livsstil där sjukdomar som är starkt kopplade till fysisk inaktivitet kostar samhället stora summor. READ MORE