Essays about: "Packaging"

Showing result 1 - 5 of 630 essays containing the word Packaging.

 1. 1. Skånsk tunnelodling av Fragaria x ananassa: ett hållbart alternativ till importerade kulturer? : en jämförande litteraturstudie

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Melinda Winell; [2022]
  Keywords : Jordgubbar; koldioxidutsläpp; växthusutsläpp; GWP100; LCA; transport; förpackingar; EU-pallar; höga tunnlar; polytunnel; skördemängd; avkastning; södra Europa; Spanien; Sverige;

  Abstract : GWP100 [kg CO2eq/kg färska jordgubbar] har studerats för livscykelstadierna transport, förpackningar, transportmaterial samt EU-pallar utifrån två representativa system för en tunnelodling av Fragaria x ananassa i södra Europa respektive i Skåne. Studiens syfte är att utvärdera om lokalt odlade jordgubbar från Skåne är ett hållbart alternativ till Sveriges import av kulturer från södra Europa. READ MORE

 2. 2. An Optimization Framework for Elastomer Machine Tools

  University essay from Lunds universitet/Produktutveckling

  Author : Love Montan Larsson; [2022]
  Keywords : Polyurethane; Elastomer; packaging industry; Design of Experiments; Finite Element Analysis; Response Surface Methodology; multiple linear regression analysis; Additive Manufacturing.; Technology and Engineering;

  Abstract : A framework for optimizing the design of elastomer packaging machine tools, so­ called plunge tools, has been developed and has reached a proof­of­concept state in this thesis. The framework indicates the capability of decreasing prototype expenses and total development time of new plunge tools by roughly three times compared to the existing iterative design methodology. READ MORE

 3. 3. Processeffektivisering vid hyvling : en analys av operatörernas förutsättningar

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Nils Rubensson; [2022]
  Keywords : HRM; hyvleri; lean; processeffektivisering; processer; rutiner; sågverk;

  Abstract : En stor del av Sveriges yta är täckt av skog och den har en viktig roll i Sveriges ekonomi. Under 2020 bidrog skogssektorn med ett exportvärde på 145 miljarder kronor och sektorn sysselsätter 115 000 människor årligen. Industrin har dock haft svårt att nå god lönsamhet under åren. READ MORE

 4. 4. Resource efficient packaging solutions for heat pumps

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Author : Eric Liljedahl; [2022]
  Keywords : Packaging; Heat pumps; Product development; Sustainability; Emballage; värmepumpar; Produktutveckling; Hållbarhet;

  Abstract : This report is done as master thesis for the education mechanical engineering with emphasis on sustainable and innovative product development. The master thesis is done in collaboration with the company CTC which is a part of Enertech AB. The purpose of the project is to develop a new solution to their packaging of heat pumps. READ MORE

 5. 5. The integration of a sustainable packaging process in the supply chain : The case of the French wine industry.

  University essay from Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Author : Olivia Hunter; Emilie Kumar; [2021]
  Keywords : Wine industry; Sustainability; Packaging; Supply Chain;

  Abstract : With the rise of awareness of climate change, sustainable development has become a recurring topic in discussions concerning global development, the environment, and society. Packaging has long been a part of a ‘take-make-dispose’ linear model that has caused damage to our ecosystem and has led to the search for more sustainable alternatives. READ MORE