Essays about: "Positiv förstärkning"

Showing result 1 - 5 of 25 essays containing the words Positiv förstärkning.

 1. 1. Tygelspänningens påverkan på hästens beteende

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Tabitha Aeria-Nordgren; Victoria Berg; [2021]
  Keywords : tygelspänning; häst; inlärning; beteenden; rein tension meter;

  Abstract : Denna studie fördjupar sig i tygelspänning och hur denna påverkar hästens beteende samt vilka oönskade beteenden som uppkommer i samband med träning. Andra studier har visat att orsaken till oönskade beteenden kan bero på olika typer av bett, ryttarens kunskap samt vilka metoder som används för att träna hästen. READ MORE

 2. 2. OraStripdx : ett tioldetektionstest vid parodontal sjukdom

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Nadja Rahunen; Sofia Thelander; [2021]
  Keywords : andedräkt; FAS; hund; gingivit; munhälsa; plack; positiv förstärkning; tandborstning; tandsten; tiol;

  Abstract : Den vanligaste sjukdomen hos hund som ses på klinik är parodontal sjukdom, cirka 85 % av hundar över tre år är drabbade. Ett tidigt stadium av parodontal sjukdom, gingivit, kan oftast reverseras med hjälp av tandborstning och korrekt tandvård. READ MORE

 3. 3. "Get a better attitude!" : An analysis of media use and support/hesitancy attitudes towards the COVID-19 vaccine.

  University essay from Karlstads universitet

  Author : Fredrik Gustavsson; Anton Rinaldo; [2021]
  Keywords : COVID-19 vaccine; Crisis communication; Echo Chambers; Misinformation; Attitude;

  Abstract : This study examines the relationship between media use and support/hesitancy towards the COVID-19 vaccine. The purpose of this study is to analyze the relationship between social media and traditional media use and support/hesitancy attitudes towards the COVID-19 vaccine. READ MORE

 4. 4. Operant betingning på hund : strypkoppel eller godis?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Jenny Löf; [2020]
  Keywords : operant betingning; hund; bestraffning; förstärkning; positiv; negativ; djurvälfärd; relation; inlärning; motivation; ras; känslomässigt tillstånd; ålder;

  Abstract : The life of a dog is full of training and learning moments, something that shapes the dog. It is therefore important to choose a training method that gives you a healthy, happy, and enjoyable dog. It is also important to consider how certain factors affect learning in dogs. READ MORE

 5. 5. Förflytta grisar (Sus scrofa domesticus) : en jämförelsestudie mellan traditionell drivning och positiv förstärkning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Tina Toivonen; [2020]
  Keywords : gruppträning; gris; sus scrofa; fösning; drivning; etologi; target; positiv förstärkning; djurvälfärd;

  Abstract : In Sweden 2.65 million pigs (Sus scrofa domesticus) were slaughtered in 2018, whilst the number throughout Europe was startling 255 million heads in 2017. Moving and handling of pigs is one of the most stressful events in a pig’s life and is carried out with more or less aversive methods that may stress the pigs to varying degrees. READ MORE