Essays about: "Reservat"

Showing result 1 - 5 of 23 essays containing the word Reservat.

 1. 1. Friluftsplanering i odlingslandskapet : med fokus på besökares upplevelse och djurhållarens perspektiv i Gräsö gårds naturreservat

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ingemar Södergren; [2020]
  Keywords : friluftsliv; betesmark; konflikt; naturreservat; jordbrukslandskap;

  Abstract : Många av Sveriges naturreservat ligger i jordbrukslandskapet, med natur-, kultur- och upplevelsevärden som är beroende av en aktiv skötsel. Att det finns bra förutsättningar för lantbrukare att driva sin verksamhet i dessa reservat är avgörande för att kunna bevara dess värden. READ MORE

 2. 2. Migration patterns of African elephants (Loxodonta africana) in Ol Pejeta Conservancy

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Emelie Grabbe; [2018]
  Keywords : elephants; migration; moon phase; nocturnal and diurnal variation; seasonal variation; human-elephant conflict;

  Abstract : Migration is important for many animals survival; however, due to human impact the animals get more restricted. The African elephant (Loxodonta africana) is a keystone species and dependant on long-distance movement. When the migration is restricted this can cause conflicts, for example more habitat destruction or crop raiding. READ MORE

 3. 3. Asiatisk svartbjörn, Ursus thibetanus, i Kinas gallindustri

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Sophia Panofsky; [2018]
  Keywords : asiatisk svartbjörn; Ursus thibetanus; gallfarm;

  Abstract : Björngalla används inom traditionell kinesisk medicin till att behandla en rad olika sjukdomar och tillstånd från halsont till frakturer, syfilis och cancer. Tjuvjagade vilda björnar var källan till den björngalla som användes i traditionell kinesisk medicin innan 1980. READ MORE

 4. 4. Activity patterns and livestock depredation by cheetahs (Acinonyx jubatus), leopards (Panthera pardus) and jackals (Canis mesomelas) within Ol Pejeta Conservancy : where, why and when?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Nike Nylander; [2017]
  Keywords : African cheetah; African leopard; black-backed jackal; Acinonyx jubatus; Canis mesomelas; Panthera pardus; activity patterns; depredation;

  Abstract : The widespread and severe conflict between humans and wildlife is one of the most critical threats for the survival of many wildlife species today. The increasing human population growth have along with habitat loss, fragmentation, prey depletion and persecution led to extensive declines in many large carnivores. READ MORE

 5. 5. Activity patterns of large carnivores in a fenced conservation area in Laikipia District, Kenya

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Evelina Augustsson; [2016]
  Keywords : spotted hyena; African lion; activity patterns; movement ecology; conservation management; Crocuta crocuta; Panthera leo;

  Abstract : Large carnivores are sensitive to land-use changes and in African rangelands they have suffered seriously from an increased demand for land for agriculture and husbandry during the last decades. Mammalian carnivores are particularly exposed as they can also attack livestock, and are therefore frequently killed by farmers or wildlife managers. READ MORE