Essays about: "SPSS"

Showing result 1 - 5 of 337 essays containing the word SPSS.

 1. 1. Factors Influencing Consumers’ Purchase Intention of Co-branded Products with Eco-labels

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Junru Li; Maria Cristina Mincic; [2020-06-25]
  Keywords : co-branding; eco-label; brand equity; eco-label equity; perceived fit; ease of transfer; product evaluation; purchase intention;

  Abstract : MSc Marketing and Consumption.... READ MORE

 2. 2. "They don't exactly talk about it in school": A field study about the effects of family planning programs on university students in Equatorial Guinea

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Author : Carolina Jeppsson; [2020-06-18]
  Keywords : family planning; sexual and reproductive health; human rights; adolescent; population growth;

  Abstract : Family planning help individuals achieve their right to health and strengthen their independence. Despite effort to increase access to family planning methods worldwide, less than half of the demand for safe family planning method was met. READ MORE

 3. 3. EN UTVÄRDERING AV AGELABS VISNINGSRUM FÖR VÄLFÄRDSTEKNIK

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Author : Helena Lager; Amanda Weber; [2020-04-15]
  Keywords : Interactive environment; elderly; welfare technology; participation; Occupational therapy;

  Abstract : Bakgrund I dagens samhälle ökar den äldre befolkningen. Samtidigt ökar även digitalisering av samhället och användandet av vardagsteknik, såsom smartphones och datorer, vilket ställer krav på användaren. Då många äldre personer saknar kunskap och förståelse för nyttan av tekniken riskerar de därmed att exkluderas i samhället. READ MORE

 4. 4. THE WELL-BEING OF ACADEMICALLY RESILIENT STUDENTS IN GERMANY Reanalysis of PISA 2015 data using Structural Equation Modeling

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Author : Deborah Elin Siebecke; [2020-01-22]
  Keywords : Academic Resilience; Disadvantaged High-Achievers; Well-Being; Academic Performance;

  Abstract : Aim:This study aims at investigating the well-being of academically resilient students, as well as examining a possible effect of well-being on achievement. In doing so, this study attempts at contributing to a smaller research gap concerning the well-being of academically resilient students. READ MORE

 5. 5. The Effects of Online and Offline Customer Experiences on Customer Loyalty in Chinese Fresh E-commerce

  University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Zhiqiu Ye; Xinyi Chen; [2020]
  Keywords : Fresh e-commerce; Online customer experiences; Offline customer experiences; Customer loyalty; China;

  Abstract : With the gradual upgrade of fresh food consumption in China, the integration of online platforms and retail entities has brought more convenient and diverse fresh food consumption experiences to customers. This thesis is to explore how the customers loyalty in Chinese fresh e-commerce are affected by online and offline customer experience. READ MORE