Essays about: "SWOT-analys"

Showing result 1 - 5 of 58 essays containing the word SWOT-analys.

 1. 1. Livfullt gaturum under sommaren : en gestaltning med konceptet sommargata på Södra Kungsgatan i Gävle

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Matilda Bengtsson; [2020]
  Keywords : tillfällig design; sommargata; livfullt gaturum; Gävle;

  Abstract : För att ett stadsrum ska upplevas som livfullt krävs det en bra förståelse av platsens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. Tillfällig design på offentliga platser kan skapa uppmärksamhet och nya mötesplatser i städer. En gestaltningsidé som bygger på tillfällig design är sommargator. READ MORE

 2. 2. A Comparison between Chatbots for Handling Administrative Healthcare Tasks

  University essay from KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Author : Fred Jonathan Haldén; Joel Yao Håkansson; [2020]
  Keywords : Chatbot; healthcare; SWOT analysis; Chatbot; sjukvård; SWOT-analys;

  Abstract : Chatbots are used in many fields to reduce the amount of repetitive work. While chatbots are proved to be great help in retailer business, tourism related services, it is little known about usability of chatbots in more sensitive field such as healthcare. READ MORE

 3. 3. Riskanalys av hybridlärk (Larix X marschlinsii) Riskanalys av hybridlärk (Larix X marschlinsii) : möjligheter och problem

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Karl Magnusson; [2020]
  Keywords : främmande trädslag; marknadsutveckling; ny produkt; SWOT-analys; telefonintervjuer; foreign tree species; market development; new product; SWOT analysis; telephone interviews;

  Abstract : Den svenska skogsbranschen strävar efter en hög skogsproduktion som skänker värde till skogsägaren och skogsindustrin. Genom åren har olika tekniker och metoder används för att höja skogsproduktionen - dikning, förädling och introduktion av främmande trädslag är några av de saker som gjorts för att ge värde åt skogsmarken. READ MORE

 4. 4. Hälsofrämjande utemiljöer? : ett gestaltningsförlag av en privatträdgård

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Matilda Petersson; [2019]
  Keywords : hälsofrämjande trädgård; terapiträdgård; psykisk hälsa; designprinciper;

  Abstract : I takt med städerna expanderas och fler människor väljer att bosätta sig i städerna drabbas allt fler av psykisk ohälsa. Studier har kunnat påvisat en nära koppling mellan en förbättrad hälsa och vistelse i natur. En behandlingsmetod som riktar sig åt att bota olika former av psykisk ohälsa är trädgårdsterapi. READ MORE

 5. 5. A Study on Comparison Websites in the Airline Industry and Using CART Methods to Determine Key Parameters in Flight Search Conversion

  University essay from KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Author : Jacob Hansén; Axel Gustafsson; [2019]
  Keywords : True positives; true negatives; false positives; false negatives; Classification Trees; Random Forest; SMOTE; ROSE; ROC; AUC; LCC; meta-search engine; Online Travel Agency; Gini impurity index; Sann negativ; sann positiv; falsk positiv; falsk negativ; klassificationsträd; Random Forest; SMOTE; ROSE; ROC; AUC; jämförelsehemsida; resebyrå; Gini koefficient;

  Abstract : This bachelor thesis in applied mathematics and industrial engineering and management aimed to identify relationships between search parameters in flight comparison search engines and the exit conversion rate, while also investigating how the emergence of such comparison search engines has impacted the airline industry. To identify such relationships, several classification models were employed in conjunction with several sampling methods to produce a predictive model using the program R. READ MORE