Essays about: "Service Management"

Showing result 1 - 5 of 1620 essays containing the words Service Management.

 1. 1. Stadsträd – i nöd och lust : skillnader i reglerande och stödjande ekosystemtjänster mellan löv- och barrträd i stadsmiljö

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jennifer Engelbrekt Tchang; Sara Karlsson; [2023]
  Keywords : ekosystemtjänst; lövträd; barrträd; stadsträd; luftrening; dagvattenhantering; vindskydd; temperaturreglering; kolupptagning; kolinlagring; biologisk mångfald;

  Abstract : Träd har en viktig roll i att klimatanpassa städer genom att leverera ekosystemtjänster. I nordiska städer planteras mest lövträd eftersom det historiskt funnits ett kulturellt motstånd mot barrträd. READ MORE

 2. 2. Assessment of servitization capabilities in the manufacturing industry from a maturity perspective

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Isak Wallin; [2023]
  Keywords : Servitization; Capabilities; Product-service system; PSS; Assessment framework; Manufacturing industry; Service innovation; Maturity analysis; Exploratory study; Cross-case analysis; Case study; Qualitative; Eisenhardt’s method; Tjänstefiering; Förmågor; Product-tjänste system; PSS; Bedömningsverktyg; Tillverkningsindustri; Tjänsteinnovation; Mognadsanalys; Explorativ studie; korsanalys; Fallstudier; Kvalitativ; Eisenhardt’s metod;

  Abstract : Investigating servitization capabilities in the manufacturing industry, through a maturity profile analysis. The purpose is to increase understanding of the relationship between capabilities and the contingency revolving maturity through an exploratory study that seeks to increase the knowledge of shared and divergent capabilities through cross-case analysis of organization incumbent to different maturity stages of servitization. READ MORE

 3. 3. Ecosystems Services in swidden agriculture in the Peruvian tropical Andes : the Kechwa-Lamas farm-forestry system

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Geannine Gisset Chabaneix Portocarrero; [2023]
  Keywords : swidden agriculture; ecosystem services; Peru; Amazon;

  Abstract : In the Amazon, life supporting services are importantly associated to forest areas. Nevertheless, the connection of ecosystem services to agricultural systems it is also of great importance, because agriculture is one of the most important causes of degradation and loss of these areas. READ MORE

 4. 4. Malmö stad & Lunds kommuns arbete med biologisk mångfald i stadsmiljö

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Clara Wahlberg; [2023]
  Keywords : Malmö stad; Lunds kommun; biologisk mångfald; stadsmiljö;

  Abstract : I detta arbete undersöker jag hur Malmö stad och Lunds kommun arbetar med att bevara och främja biologisk mångfald i stadsmiljö. Den biologiska mångfalden är livsviktig för människor och den värld vi lever i. READ MORE

 5. 5. Pilot Study: Test Rig for Self-lubricating Kaplan Runner Bearings

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Bhairav Khadke; [2023]
  Keywords : Hydropower; Kaplan turbine; Self-lubricating bearing Test rig. Hydropower; Kaplan turbine; Self-lubricating bearing Test rig.; Vattenkraft; Kaplanturbin; Självsmörjande lager Testrigg.;

  Abstract : Hydropower has a relatively small impact on the climate and contributes to almost half of Sweden’s electricity production. Vattenfall own and operate roughly 125 large scale hydro power units of which about half utilizes a Kaplan turbine. READ MORE